Landhuis


LocatieUtrechtseweg 107
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1927 - 1927
Opdrachtgever
ArchitectJacobs, B.A.M.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis met garage is gebouwd in 1927, waarschijnlijk naar een ontwerp van de in Hilversum woonachtige architect B.A.M. Jacobs. In 1951 is er een garage bij het huis gebouwd. Het karakteristieke landhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd kenmerkende rustieke Interbellumstijl en maakt deel uit van een lange reeks van villa's en landhuizen aan de Utrechtseweg.

De aan de weg staande oorspronkelijke erfscheiding met decoratieve smeedijzeren hekken tussen bakstenen hekpijlers is nog aanwezig.

Omschrijving
Het huis is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met riet gedekt, uitkragend schilddak met laag afhangende schilden boven de zijgevels, vorstpannen en een korte, op de nok staande schoorsteen met uitgemetselde bovenrand. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen, waarvan de brede vensters tussen rollagen staan en zijn voorzien van een roedenverdeling.
Het huis heeft een symmetrische voorgevel met een halfronde middenrisaliet. In beide bouwlagen van de risaliet staat een over de gehele breedte van de risaliet doorgetrokken vensterpartij. In het gebogen dakschild boven de risaliet is een dakkapel opgenomen. Deze bevat een boven vorstpannen staand dakvenster met twee iets schuin ten opzichte van elkaar geplaatste kruisramen. De geveldelen aan weerszijden van de risaliet zijn per bouwlaag voorzien van een venster. De gevel is breder op de verdieping en loopt schuin in de hoeken, waar het de helling van de boven de zijgevels volgt. De schuine geveldelen zijn afgedekt met een rollaag en staan boven een latei die het overstek boven de zijgevels ondersteunt.
Het rechter deel van de linker zijgevel is laag en staat onder het overstek van het ver afhangende rechter deel van het dakschild. Dit geveldeel bevat onder meer de tussen boven- en zijlichten staande voordeur. In het onder schilddak staande linker deel van de gevel is een stel openslaande rondboogdeuren opgenomen.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de bebouwing in de omgeving en als een bijzonder onderdeel van de landhuis- en villabebouwing aan de Utrechtseweg, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1124