Villa


LocatiePaulus van Loolaan 6
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1893 - 1898
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing

Inleiding
Waarschijnlijk in 1893 gebouwde villa met de naam 'VILLA MARIA'. In 1898 is de villa verbouwd dor de Amsterdamse architect E. Verschuyl. In 1911 is een schuur toegevoegd. Een door de architect Hanrath, in opdracht van N. van Rooijen uitgevoerde verbouwing in de vorm van een forse uitbreiding van het pand aan de achterzijde dateert van 1913. In het interieur bevinden zich nog vele originele details. De villa staat in het villapark Susannapark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn voorzien van een grijze plint, vanuit de lekdorpels doorgetrokken cordonlijsten, geblokte hoeklisenen en recht gesloten gevelopeningen, waarvan de meeste vensters zijn behangen met persiennes en staan onder een segmentboog met sluitsteen.
De villa heeft een symmetrische voorgevel (westzijde) met in het midden een smalle, hoger opgaande ingangsrisaliet met steekkap. De in een ondiepe portiek staande deur is een onder bovenlicht staande paneeldeur met deurlichten, die evenals het bovenlicht zijn ingevuld met glas-in-lood. Daarboven een verdiepingsvenster met onder de vensterboog een met baksteenmozaïek ingevulde boogtrommel. Het zoldervenster bevat een kruisraam en staat onder een uitkragend, geknikt zadeldak met makelaar, trekbalk en op gebogen schoren rustende dakoverstekken. De schoren staan op uitgemetselde kraagstukken.
De gevel bevat aan weerszijden van de middenrisaliet één, met persiennens behangen venster per bouwlaag, die ook zijn voorzien van baksteenmozaïeken in de boogtrommel. Het venster rechts van de entree is geheel ingevuld met glas-in-lood. De geprofileerde gootlijsten kornissen om de hoeklisenen.
De linker zijgevel is slecht zichtbaar vanaf de openbare weg. De geveltop bevat een oeuil de boeuf (roosvenster) met gietijzeren raam, en een aan een trekbalk bevestigde makelaar.
De uitbreiding van Hanrath uit 1913 betreft het onder een plat dak staande volume aan de achterzijde van het pand. Hierin bevindt zich een kenmerkend trappenhuis. Links in het voorhuis heeft de firma 'De Koninklijke Nederlandsche Meubelfabrieken Mutters' te Den Haag onder leiding van Hanrath een Heerenkamer geplaatst.
Links tegen de rechter kopgevel (zuidzijde) staat een rechthoekige serre met schijnvoegen, een brede geprofileerde en uitkragende kroonlijst en een plat dak, waarop openslaande, met persiennes behangen deuren met bovenlicht uitkomen. Rechts op de verdieping en in de geveltop staat één venster.
De villa heeft een ijzeren erfafscheiding met hekken aan gietijzeren balusters.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en interieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0379