Woonhuis


LocatieTorenlaan 20
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1895 - 1905
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het op de bouwtekening als `villa' aangemerkte woonhuis is in 1898 gebouwd voor Krijn Perk Vlaanderen. In 1909 is in opdracht van de weduwe Perk Vlaanderen aan de achterzijde de bestaande keuken verhoogd met een opbouw, waarin een kamer en een kast waren opgenomen.
Het huis is gebouwd in een trant die verwant is aan de destijds gangbare Neo-Hollandse Renaissance. Het is gesitueerd aan de zuidkant van de voormalige, aan het einde van de 18e eeuw aangelegde begraafplaats `Gedenk te Sterven', op de grens van de villaparken Boomberg en Susannapark, die beide deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is voornamelijk opgetrokken in schone baksteen boven een gepleisterde plint. Het staat met één bouwlaag onder een uitkragend, gebroken zadeldak met geprofileerde gootlijst en gesmoorde kruispannen. In het midden van het onderste deel van het voorste dakschild staat een houten dakkapel met vleugelstukken, openslaande ramen, cannelures, en een fronton met geprofileerde lijst. De kap is aan beide kopse zijden voorzien van een makelaar met trekblak.
Centraal in de symmetrische voorgevel staat een ingangsrisaliet met een getoogd portiek, voorzien van een betegelde portiekvloer, paneeldeur met smalle deurlichten en een bovenlicht met glas-in-lood. De gevelpartijen aan weerszijden worden verlevendigd door speklagen en beëindigd door een muizentandfries en een lijst met gele steen in een decoratief metselverband. Vergelijkbaar decoratief metselwerk bevindt zich eveneens in de boogtrommels boven de beide vensters in de voorgevels en de rechter kopgevel. Deze recht gesloten vensters zijn behangen met persiennes en staan onder een segmentboogvormige ontlastingsboog met gepleisterde sluitstenen. De bovenramen van de schuiframen zijn ingevuld met glas-in-lood.
De rechter kopgevel bevat op de begane grond een met persiennes behangen venster als die in de voorgevel en op de zolderverdieping staat een smaller, recht gesloten venster onder strek.
Tegen de linker kopgevel is een houten serre geplaatst met plat dak met geprofileerde daklijst, openslaande deuren en een roedenverdeling in de rondom geplaatste ramen. Het verdiepingsvenster is als dat in de rechter kopgevel.
De vrijwel tegen de muur van de begraafplaats staande, verspringende achterzijde is gepleisterd. De risalerende delen hebben een plat dak en staan met de van 1909 daterende verhoging in het onderste deel van het dakschild.
Het huis heeft aan de voorzijde een erfscheiding in de vorm van een ijzeren spijlenhek met gietijzeren balusters bij de entree.

Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van vrijstaande woonhuizen voor de middenstand en beter gesitueerden. aan het einde van de 19e eeuw. Vanwege de situering kan er een directe relatie zijn met de achter het pand liggende begraafplaats, wat de cultuurhistorische waarde van het huis verhoogt.
Het woonhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het woonhuis heeft situationele en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering bij de begraafplaats en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het woonhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0583