Landhuis


LocatieSparrenlaan 1
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1931 - 1931
Opdrachtgever
ArchitectBerg, K.v.d.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis met garage is gebouwd in 1931, naar een ontwerp van de Naardense architect K. v. d. Berg. Het huis is gebouwd voor ir. M. van Son, die in 1933 een houten tuinhuis bij het pand liet plaatsen. Het monumentale landhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl met het accent op de kap en bevindt zich in het villapark 't Hoogt van 't Kruis.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond en staat met voornamelijk twee bouwlagen onder een samengesteld, met pannen gedekt uitkragend schilddak. De gevels zijn boven een trasraam van klinkers opgetrokken in schone gele baksteen. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen, waaraan de meeste vensters zijn voorzien van stalen ramen met een roedenverdeling en staan boven lekdorpels van grèstegels.
Het op de straat gerichte volume heeft een verspringende zuidgevel met op de begane grond een breed ventser met roedenverdeling in de zijramen. De terug staande verdiepingsgevel bevat een deur met roedenverdeling en bevindt zich onder een overstek en achter een gesloten balustrade. Deze is opgetrokken vanuit de gevel en is voorzien van een uit grèstegeles samengestelde deklijst.
De oostgevel van deze vleugel is links op de begane grond voorzien van een venster. De verdieping bevat een reeks van zes vensters met roedenverdeling in de stalen ramen, die pal onder de dakrand staan. De zuidgevel van het centrale gedeelte met de dwars op het voorste volume geplaatste dwarskap heeft een grotendeels aan het zicht onttrokken, terug staande onderste bouwlaag. De entree van het huis bevindt zich in de korte zijde onder de in overstand staande verdieping. Pal onder de dakrand ligt een om de hoek gaande vensterpartij met dunne gemetselde penanten tussen stalen ramen met een roedenverdeling. De terug staande gevelpartij staat in het verlengde van de lage rechter gevelpartij. Deze hoort bij het lage, eveneens onder schilddak staande rechter volume, waarin een kamer en de garage zijn ondergebracht. De voorgevel van deze uitbouw bevat links een brede vensterpartij met roedenverdeling in de stalen ramen en rechts de recht gesloten garagedeuren.
De vanaf de straat slecht zichtbare, aan een ommuurd terras grenzende linker zijgevel is op de begane grond voorzien van twee grote vensters met stalen ramen en van een deur links van een afgeronde uitmetseling in het rechter deel van de gevel. De gevel bevat op de verdieping een brede vensterstrook met 9 ramen met roedenverdeling. Het linker deel van de gevel is een lagere, onder een afhangend dakschild staande risaliet met een om de hoek gaand venster.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege het bijzondere formaat, vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark ´t Hoogt van ´t Kruis, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH1069