Fabriek Melkfabriek


LocatieHerenstraat 4
TypeFabriek Melkfabriek
Onderdeel van
Bouwperiode1903 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectSlot, J.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het van 1903-1904 daterende gebouw is gebouwd als melkfabriek. Het representatieve voorste deel van de 'STOOM ZUIVELFABRIEK HILVERSUM' is gebouwd naar een ontwerp van de Hilversumse architect J.H. Slot, in een sterk aan de Art Nouveau verwante bouwstijl. In het oorspronkelijke ontwerp voor het gebouw was nog geen sprake van een torenhoge linker ingangstravee en ook de lage middenpartij was minder breed in het eerste ontwerp. Deze uitbreiding van het gebouw naar links dateert uit 1914 en is eveneens ontworpen door Slot. Het gebouw heeft de oorspronkelijke functie inmiddels verloren.

Omschrijving
Het fabrieksgebouw staat met voornamelijk één bouwlaag onder een met tuiles du nord gedekte, samengestelde kap met een piron, waaraan een ijzeren, op de nok liggende decoratie is bevestigd. De voorgevel is boven een plint van grijze hardsteen, opgetrokken in wit geglazuurde baksteen. De gevel wordt verlevendigd door accenten van grijze hardsteen en bruin geglazuurde baksteen boven de gevelopeningen, in de speklijsten en de boogfriezen.
De asymmetrische, op de straat gerichte gevel heeft een licht risalerende, voor een zadeldak staande rechter gevelpartij met de vorm van een tuitgevel. De boven een getoogd keldervenster en een getoogde deur staande, dichtgezette gevelopening was voorheen waarschijnlijk voorzien van een laad- en losperron, die op hun beurt de plaats van twee vensters hadden ingenomen. Het hierboven staande tegeltableau met de vermelding 'STOOM ZUIVELFABRIEK HILVERSUM' is een mooi voorbeeld van een en Art Nouveau uitgevoerd tegeltableau met de karakteristieke zweepslaglijnen. De geveltop bevat een in hoogte verspringend, onder hardstenen lateien en een getoogde strek staand drielicht en een uitgemetselde, geprofileerde deklijst met uitgemetselde schouders en een getrapte tuit. De door een liseen in tweeën gedeelde middenpartij van de gevel bevat twee onder getoogde strekken staande keldervensters met daarboven twee eveneens onder getoogde strekken staande vensters met glas-in-lood in de bovenlichten. De gevel wordt beëindigd door een uitgemetselde lijst met een rondboogfries van bruin geglazuurde baksteen en hardsteen. De door een niet oorspronkelijke dakkapel doorsneden gootlijst rust op klampen. De links staande, hoog opgaande ingangstravee staat onder een helmdak met pironbekroning. De boven een hardstenen stoep en onder een getoogde strek staande deur is voorzien van een gedeeld bovenlicht. Het verdiepingsvenster staat eveneens onder een getoogde strek. Daarboven ligt aan twee zijden een rondboogfries van bruin geglazuurde baksteen en grijze hardsteen en een op klampen liggende gootlijst.

Waardering
De voorgevel van voormalige melkfabriek is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De melkfabriek heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van bedrijfspanden in het algemeen en van zuivelfabrieken in het bijzonder.
De melkfabriek is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De melkfabriek heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als beeldbepalend onderdeel van de bebouwing in het centrum van Hilversum.
De melkfabriek is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1255