Gedenkbank


Locatiebij Rading
TypeGedenkbank
Onderdeel vanlandgoed Zonnestraal
Bouwperiode1948 - 1948
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
De herinneringsbank 'de bank van Ome Jan' is gebouwd als eerbetoon aan J. A. van Zutphen, de 'vader' van de Algemene Diamantbewerkersbond en voorzitter van de Vereniging Zonnestraal. Van Zutphen woonde in villa Doelzicht naast Zonnestraal. Hem werd de gedenkbank geschonken ter ere van zijn 85e verjaardag in 1948 en als eerbetoon voor zijn levenswerk.

Omschrijving
De rechts van de entree naar Zonnepark staande gedenkbank is een gebogen zitbank van klinkers, kunssteen en beton, waarin keitjes zijn verwerkt. De bank heeft een gemetselde plint, waarboven de delen van 'keibeton' staan. Deze en de hoog opgaande linker hoekkolom zijn voorzien van een bakstenen deklijst. Op het centrale middendeel staan een halfronde steen met een decoratie van een rijzende zon en een uit zes rechthoekige stenen samengestelde tekstbalk. Aan dit centrale deel is de uit gebogen planken samengestelde zitbank bevestigd. De rechter beëindiging is rond en iets hoger opgaand dan het centrale deel van de gedenkbank. Het metalen element hierop diende mogelijk als vlaggenstokhouder. De hoge rechthoekige linker kolom is voorzien van metselwerk aan de hoeken, en wordt afgedekt met een hardstenen dekplaat, waarop een lantaarn is bevestigd. De kolom is ook nog voorzien van het oogvormige ijzeren restant van de ophanging van de verdwenen hekken. Links van de entree staat een lager onderdeel van de bank, die vergelijkbare kenmerken heeft en ook een ijzeren oog voor de ophanging van een hek heeft. Dit deel van het herdenkingsobject is voorzien van de letters ZONNE. De kolom rechts van de entree draagt de letters 'PARK'.

Waardering
De gedenkbank is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De gedenkbank heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van een object met de gecombineerde functie van zitbank, herinneringsteken en fontein, vanwege de historische betekenis van de persoon waaraan de bank is opgedragen en als onderdeel van de geschiedenis van Zonnestraal.
De gedenkbank is van 'architectuurhistorisch' belang vanwege de kwaliteit van het aan de bouwkunst ontleende ontwerp en vanwege de kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De gedenkbank heeft situationele en ensemblewaarde vanwege de situering aan een entree van Zonnestraal en vanwege de functionele samenhang met de lantaarns en vanwege de visuele samenhang met de bunkerwoningen van het ´Zonnepark´.
De gedenkbank is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1314