Winkelwoonhuis


Locatie's-Gravelandseweg 3-5
TypeWinkelwoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
De winkelwoning en het er rechts van staande, ermee verbonden woonhuis zijn gebouw in 1905, naar een ontwerp van de Hilversumse architect C. de Groot. Het winkelhuis werd gebouwd in opdracht van mej. A. Reek, het woonhuis was bestemd voor P.J. Dagevos. Hoewel de winkelwoning in feite een onderdeel is van een groter geheel is er toch sprake van een grote mate van zelfstandigheid in het geheel. Het op een prominente plek in de binnenstad gesitueerde pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl.

Omschrijving
De winkelwoning staat met twee bouwlagen onder een met geglazuurde tuiles du nord gedekt zadeldak. Het pand is boven de pui opgetrokken in schone baksteen en bevat recht gesloten gevelopeningen in de symmetrische voorgevel met een vakwerkbeëindiging, waarvan de stijlen doorlopen in de gootklossen en de tussenliggende velden van gepleisterde baksteen zijn.
De pui heeft een van hardsteen vervaardigde basis met een opening in het rechter deel. De winkeldeur staat in een klein portiek, onder een bovenlicht met glas-in-lood. De deur is de oorspronkelijke glasdeur met decoratieve ijzers voor het in de bovenhoeken afgeronde deurraam. De grote etalageruiten aan weerszijden staan tussen bewerkte houten stijlen en bevatten bovenlichten met glas-in-lood. De bakstenen hoekpenanten aan weerszijden van de winkelpui hebben en hardstenen basement en worden beëindigd door een hardstenen, naar binnen toe zich verbredende kraagsteen, waardoor de bovenlichten van de etalageramen hier naar binnen buigen. Boven beide kraagstenen ligt een kleinere steen van natuursteen, waartussen een met een rollaag afgedekte ijzeren puibalk ligt.
In het midden van de verdieping staat een houten erker onder een met pannen gedekt dakje. De erker heeft schuine zijden en bovenramen met glas-in-lood. Aan weerszijden van de erker is een tussen een natuuurstenen latei met rollaag en een hardstenen lekdorpel staand venster met glas-in-lood in het bovenraam opgenomen. Rondom het plat van de erker staat een houten balustrade, waarachter een stel openslaande deuren staat. De deuren doorbreken de van vakwerk vervaardigde gevelbeëindiging met en steken deels in de kap. De deuren staan tussen en onder een uitkragend schilddakje met profiellijst, zinken piron en houten vakwerkdelen.

Waardering
De winkelwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De winkelwoning heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van winkels en warenhuizen.
De winkelwoning is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De winkelwoning heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering op een prominente plek in het stadscentrum, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en als een karakteristiek onderdeel van het centrumgebied.
De winkelwoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1339