Rosarium


Locatiebij Boomberglaan
TypeRosarium
Onderdeel van
Bouwperiode1913 - 1914
Opdrachtgever
ArchitectRijsdorp, K., Tersteeg, D.F.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het rosarium is aangelegd in 1913, naar een ontwerp van de tuinarchitect K. Rijsdorp. Op verzoek van het gemeentebestuur van Hilversum is het plan in 1914 enigszins aangepast door de tuinarchitect D.F. Tersteeg en vervolgens uitgevoerd. Het, in een geometrische stijl vormgegeven, rosarium is gesitueerd op een terrein tussen de Boomberglaan, de Peerlkamplaan en de Torenlaan en maakt deel uit van het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het rosarium behoort met het Pinetum Blijdensteijn, de Costerustuin, het Laaperspark en de begraafplaatsen aan de Bosdrift, de Laan 1940-1945 en de Kolhornseweg tot de bijzondere, openbare 'groene' onderdelen van Hilversum. De basisvorm van het geometrische rosarium is een rondboog met daarin een vierarmig kruis. Centraal hierin ligt een rechthoekig perk met een halfronde lob aan elke zijde en een rozenperk in het midden. De vijf grasperken zijn voorzien van bloemenborders.

Waardering
Het rosarium is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het rosarium heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de aanleg van tuinen en parken.
Het rosarium is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de aanlegtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaand tuinarchitect.
Het rosarium heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de bijzondere situering en de sterke stedenbouwkundige samenhang met de rondom staande bebouwing, en als een bijzonder onderdeel van villapark Boomberg in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het rosarium is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1317