School


LocatieMinckelersstraat 38
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1930 - 1930
Opdrachtgever
ArchitectDudok, W.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
Als school voor openbaar voorbereidend onderwijs gebouwd schoolgebouw. De kleuterschool `Nelly Bodenheim' is gebouwd in 1929, naar een ontwerp van gemeentearchitect W.M. Dudok. De school bevatte op de begane grond oorspronkelijk vier leslokalen, twee speellokalen en een overdekte zandbak met zandspeelplaats. De school is gebouwd in een voor het oeuvre van Dudok karakteristieke expressionistische stijl en is door middel van een grotendeels in de jaren ´80 gebouwde vleugel verbonden met de eveneens door Dudok ontworpen kleuterschool, de `Minckelerschool' uit 1927.

Omschrijving
Het uit een drietal onderdelen samengestelde schoolgebouw is opgetrokken vanuit een langwerpige plattegrond en staat onder met geglazuurde Hollandse pannen gedekte, uitkragende schilddaken. Het dwars op de straat staande, één bouwlaag tellende hoofdvolume is aan de noordzijde verbonden met een hoger opgaand bouwdeel, waaraan een lagere, evenwijdig aan de Minckelersstraat staande uitbouw is bevestigd. De in schone, gele baksteen opgetrokken en in hoogte en diepte ten opzichte van elkaar verspringende gevels en geveldelen bevatten voornamelijk recht gesloten gevel- openingen. Zowel de stalen vensters als de stalen deuren zijn voorzien van een roedenverdeling.
Het op de Minckelerstraat georiënteerde deel van de school heeft een op het noorden en de straat gerichte gevel die onder de dakrand is voorzien van een uitkragende vensterpartij. Dit venster beslaat vrijwel de gehele breedte van de gevel. Het linker deel van de vensterpartij staat in een geveldeel dat deel uitmaakt van een overdekte zandbak. De vensterpartij is om de rechter hoek doorgetrokken over een deel van rechter zijgevel. De kopse zijde van de overkapping van de zandbak is blind.
Het linker deel van de rechter (westelijke) zijgevel bevat verder een rond venster en een onder het overstek van een wolfseind liggende vensterpartij. Rechts in dit deel van de gevel bevindt zich een terug staande dubbele deur. Deze entree staat onder een overstek van de kap van het centrale volume met de klaslokalen. Het risalerende linker deel van deze gevelpartij maakt deel uit van een ruimte, die is gebouwd als speellokaal. Het lokaal is voorzien van een transparante noord-en westgevel, die zijn ingevuld met een grote, om de hoek gaande vensterpartij. De gemetselde rechter hoekpenant is afgerond. Het lange rechter deel van de gevel bevat een aantal openslaande deuren en grote vensters, die door gemetselde penanten van elkaar worden gescheiden. De gevel staat onder een overstek, zodat hier een veranda is ontstaan. Tussen de veranda en het lager gelegen schoolplein bevind zich een gemetselde muur. Een hier loodrecht opstaande muur vormt de scheiding tussen het schoolplein en de 'openbare weg'. De in de rechter hoek met de westgevel verbonden dwarsvleugel is toegevoegd in de jaren '80.
De oostzijde van de school heeft een risalerende rechter deel, dat met de overkapping van de zandbak is verbonden. De kap van de overdekte zandbak rust aan de oostelijke kopse zijde op gemetselde kolommen. Aan deze kant is ook een muur opgetrokken tussen het schoolplein en de openbare weg. De rechter gevelpartij van de school is onder de uitkragende dakrand voorzien van een om de hoek gaand venster. De aan een speelplein met zandbak grenzende lange gevelpartij bestaat uit een onder een plat dak liggende gang en een hier boven uit stekende gevelpartij. De gangmuur is voorzien van een dubbele deur en een transparante bovenwand van glas en stalen roeden boven een gemetselde borstwering. De terug staande gevelpartij hierboven is van de klaslokalen en bevat de bovenlichten van de klaslokalen. Een iets hoger opgaand linker deel van de gevel maakt deel uit van een onder schilddak staan volume. De gevelhoek tussen de oost- en de zuidgevel is afgerond.
In de zuidelijke gevel van dit bouwdeel is een brede, onder een overstek staande vensterpartij opgenomen.

Waardering
Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs.
Het schoolgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het schoolgebouw heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de eveneens door Dudok ontworpen `Minckelerschool' en als een beeldbepalend onderdeel van een planmatige stadsuitbreiding.
Het schoolgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.
Omdat het hier een uniek ensemble van twee kleuterscholen betreft is hier eveneens sprake van zeldzaamheidswaarde.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0964