Woonhuis


LocatieEikenlaan 59
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1920 - 1920
Opdrachtgever
ArchitectReuter, Th. en Symons, H.F.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1920, naar een ontwerp van de architecten Th. Rueter en H.F. Symons. In 1936 is het huis uitgebreid met een schilderatelier. Het in opdracht van C. Bruijn gebouwde landhuis heeft de voor de bouwtijd karakteristieke kenmerken van de aan de Amsterdamse School verwante, expressionistische Interbellumarchitectuur en is gesitueerd in het villapark `t Hoogt van ´t Kruis.

Omschrijving
Het vanaf de straat zeer beperkt zichtbare landhuis staat onder een met riet gedekte kap met vorstpannen en een schoorsteen op de nok en een wolfseind aan de voorzijde. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen met decoratieve metselverbanden. De gevelopeningen zijn recht gesloten en voorzien van ramen en openslaande deuren met een roedenverdeling.
De voorgevel bevat op de verdieping een breed, tussen rollagen staand venster dat zeven ramen met een roedenverdeling telt. In de geveltop bevindt zich een venster onder het uitkragende, driehoekige wolfseind. De schuine gevelranden worden verlevendigd door decoratieve vlechtingen. In de afgesnoten rechter hoek van de gevel is een venster met roedenverdeling in het raam opgenomen.
De rechter zijgevel is vanaf de straat niet zichtbaar.
De linker zijgevel bevat een deur en venster met roedenverdeling in de ramen. Linksachter bevindt zich een tussenlid dat het huis verbindt met een met riet gedekte garage.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een bijzonder werk uit het oeuvre van een voor de regio belangrijk architectenbureau en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van de bebouwing in en nabij het villapark `t Hoogt van ´t Kruis, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0779