Winkelwoonhuis


LocatieKerkstraat 62-66
TypeWinkelwoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1899 - 1899
Opdrachtgever
ArchitectKromhout, W.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
De driedubbele winkelwoning is gebouwd in 1899, naar een ontwerp van de architect W. Kromhout. De winkelwoningen, met onder meer een bakkerij (64) zijn boven de gewijzigde winkelpuien gebouwd in een voor de jaren rond de eeuwwisseling karakteristieke, aan de Chaletstijl, de Cottagestijl en de Art Nouveau verwante Overgangsstijl.

Omschrijving
Het pand staat met twee en een halve bouwlaag onder een met tuiles du nord gedekte kap met een uitkragende dakrand op gesneden klampen.In de kap zijn enkele houten dakkapellen opgenomen. De gevel is boven de pui voornamelijk is opgetrokken in schone baksteen en heeft een in overstand staande bovenste bouwlaag met een houten latei, die rust op korbelen en deels uit schone en deels gepleisterde baksteen opgetrokken, geprofileerde consoles.
Het linker deel van de gevel heeft wijzigingen ondergaan en bevat een venster met roedenverdeling in het onder een latei staande bovenlicht. Aan weerszijden van een boven een dunne liseen staande console staat een getoogd venster. De driezijdige erker hier rechts van heeft schuine zijden en een getoogd middenraam en rust op gesneden steekbalken. De borstwering is tussen het witte raamwerk ingevuld met gele en rode baksteen. De erker heeft een houten bovenkant met geschulpte randen en een geprofileerde kroonlijst. Boven de erker bevindt zich een korfboogvormige loggia met dubbele deur tussen boven- en zijlichten. Een houten balustrade is door middel van gesneden kolommen verbonden met een houten voorschot, dat is versierd met klimmende keperboogfriesjes. De rechter gevelpartij is voorzien van een vergelijkbare erker. Boven het met glas-in-lood ingvulde, getoogde bovcenraam. Bevindt een gevelveld dat is doorsneden met vakwerk. Boven de dakrand steekt een onder zadeldak staande houten dakkapel uit het dakschild.
De kap is in het midden voorzien van een brandmuur met schouders en een hardstenen ezelsrug en deklijsten.
Van de beide kopgevels zijn slechts de bovenste delen zichtbaar. Deze kopgevels hebben een met de brandmuur vergelijkbare afdekking.

Waardering
De dubbele winkelwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De winkelwoning heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van winkelwoningen.
De winkelwoning is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De winkelwoning heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de situering aan een kruispunt, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en als karakteristiek onderdeel van een gesloten straatwand in het centrumgebied.
De winkelwoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur boven de pui.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0882