Villa


LocatieSpieghellaan 4 en 4a
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1896 - 1896
Opdrachtgever
ArchitectMan, J.P.H. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1896, naar een ontwerp van de ingenieur en architect J.P.H. de Man verbouwde villa met de naam `D'ORANJE APPEL'. In 1902 vond een verbouwing plaats waarbij het aanzien van de villa ingrijpend werd gewijzigd en het volume onder meer werd vergroot met een extra bouwlaag. De in een voor de eeuwwisseling karakteristieke, eclectische stijl gebouwde villa staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa wordt gekenmerkt door een onregelmatige opbouw met in hoogte en diepte verspringende gevels. De villa is opgetrokken in schone en gepleisterde baksteen en staat met twee en drie bouwlagen onder een diverse dakvormen samengestelde, met bitumen plaatjes gedekte kap met geprofileerde, uitkragende dakranden, die rusten op gesneden klampen. De gevels zijn voorzien van een grijze plint, lekdorpels van grès tegels, voornamelijk recht gesloten gevelopeningen, hoekblokken en speklagen voor de ongepleisterde gevelpartijen, een cordonlijst en (deels) gevelbeëindigingen met gele en rode baksteen in decoratieve metselverbanden, waaraan de gootklampen zijn bevestigd.
De op de straat gerichte gevel (westzijde) is asymmetrisch van opbouw met rechts een travee onder een schilddak met steile dakschilden. In deze travee bevindt zich op de begane grond een onder een geprofileerde kroonlijst staande, grote vensterpartij met decoratieve tussenstijlen (penanten) van gepleisterde baksteen, lekdorpels met afzaat en zijramen met kwartronde bovenkant. Links hiervan op de verdieping een onder een spits staande overhoekse erker met cherubijnen aan de op een dorisch kapiteel gelijkende onderbouw. Links hiervan, in een terugstaande gevelpartij met Vlaams geveltje, staat een tussen archivolten van schone baksteen staande deur onder rondboogvormig bovenlicht met gietijzeren snijraam. Het Vlaamse geveltje is voorzien van schouders, een rond oeil de boeuf, een geprofileerde deklijst en een zinken piron als bekroning. De linker hoek is afgesnoten. De vensters hierin staan, evenals de vensters onder het Vlaamse geveltje, onder een segmentboogvormige pseudo-ontlastingsboog met sluitsteen.
De noordzijde van de villa heeft een risalerende rechter gevelpartij met spitse dakkapellen en een linker gevelpartij met enkele kleine vensters.
De zuidgevel is gepleisterd op de begane grond en daar onder meer voorzien van een aanbouw onder plat dak en een terras met openslaande deuren. De grotendeels ongepleisterde verdieping bevat een drietal kleine vensters en een groter, onder een segmentboogvormige ontlastingsboog staand venster.
De één venster bevattende rechter gevelpartij is hoger opgaand en heeft een platte beëindiging.
Aan straatzijde bevindt zich een ijzeren erfscheiding met nog één gietijzeren hekbaluster.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0538