Telegrafiekantoor Telefoniekantoor


LocatiePTT gebouw Bussumerstraat 71-117
TypeTelegrafiekantoor Telefoniekantoor
Onderdeel van
Bouwperiode1915 - 1915
Opdrachtgever
ArchitectPeters, C.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het voormalige PTT gebouw is waarschijnlijk in 1915 gebouwd naar een ontwerp van de rijksbouwmeester van het Ministerie van Financiën, belast met de bouw van Post- en Telegraafkantoren, de architect C.H. Peters. Het gebouw heeft de voor het oeuvre van Peters karakteristieke kenmerken van een aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante Overgangsstijl.

Omschrijving
Het voormalige PTT gebouw is opgetrokken vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond en staat met drie bouwlagen boven een kelder en onder met gesmoorde kruispannen gedekte zadeldaken. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en zijn in alle bouwlagen voorzien van een groot aantal vensters met de originele ramen met hardstenen lekdorpels. De vensters staan onder segmentboogvormige ontlastingsbogen en boogtrommels met een decoratieve invulling van baksteen.
De op de straat gerichte gevel is vier-assig en wordt geleed door lisenenen en beëindigd door boogfriesjes tussen de lisenen. De vensterbogen zijn voorzien van sluit- en aanzetstenen van zandsteen.
De lange rechter gevel is voorzien van een reeks van vijf in een koekoek en onder hardstenen lateien staande keldervensters.en heeft een iets hoger opgaand linker gevelpartij in de vorm van een tuitgevel. De lekdorpels onder de vensters van de eerste twee bouwlagen zijn doorgetrokken en vormen een cordonlijst. De geveltop bevat een reeks van vijf klimmende vensters, waarvan de buitenste blind zijn. De top is afgedekt met hardstenen deklijsten en heeft een decoratief muuranker aan de tuit. Het langere rechter geveldeel wordt beëindigd door boogfriesjes tussen de lisenen. Het rechter deel van de gevel. Een ingangstravee in deze gevel heeft een afwijkende hoogteverdeling boven de cordonlijst. Rechts van deze travee wordt de gevel gedomineerd door een grote rechthoekige, houten erker, die rust op ijzeren schoren. De erker is voorzien een grote om de hoek gaande raampartij.
Het rechter deel van de linker zijgevel is ook hier een tuitgevel, waarvan de top is te vergelijken met de geveltop aan de rechter zijgevel. Deze gevelpartij is slechts voorzien van een klein, getralied venster. Linksachter is het gebouw voorzien van een octogonale schoorsteen. De uitgemetselde schoorsteen staat in een binnenhoek me een kleine zijvleugel.

Waardering
Het voormalige PTT gebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling van gebouwen voor het onderwijs.
Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de wederopbouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het gebouw heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de bijzondere situering en vanwege de sterke samenhang met het centrumgebied, waarvan het gebouw een beeldbepalend onderdeel is.
Het gebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0743