Winkelwoonhuis


LocatieKerkstraat e.v.
TypeWinkelwoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1930 - 1930
Opdrachtgever
ArchitectTrappenburg, C.
Datum aanwijzing

Inleiding
Twee winkelhuizen (De Betuwe en Noordman), gebouwd in 1930 naar het ontwerp van C. Trappenburg in opdracht van Corn. Leconte.

Omschrijving
Het pand is gesitueerd op de hoek van de Kerkstraat en het oorspronkelijke brinkje. Op deze situering is in het ontwerp ingespeeld door het torenachtige volume in de zuid-oost hoek.
Het ontwerp brengt verschillende stijlen bijeen. In de vormgeving, de compositie van over elkaar heen schuivende volumes, een element uit De Stijl, herkent men de invloed van W.M. Dudok.
Het (decoratieve) gebruik van baksteen, de ramenreeksen met roedenverdeling onder de geprofileerde gevelrand, het steil opgaande schilddak bedekt met zwarte romaanse pannen, verwijzen naar de Amsterdamse School.
Elementen uit het Nieuwe Bouwen zijn de toepassing van stalen ramen, de half ronde erker en de accentuering van het verkeersgedeelte door middel van een vertikale reeks stalen ramen.

In 1952 werd een ronde luifel geplaatst boven de terugliggende ingangspartij op de hoek. De ingangspartij van Kerkstraat 42 werd vergroot en de deuren werden naar achteren geplaatst zodat er een groter etalagegedeelte ontstond. Aan de achterzijde werd een aanbouw geplaatst.
In 1962 werd opnieuw de gehele etalagepui van Kerkstraat 40 veranderd, in 1966 de ingangspartij van Kerkstraat 42.
Deze veranderingen werden uitgevoerd naar ontwerp van Trappenburg.
In 1974 werd, opnieuw ten behoeve van de vestiging van een nieuwe winkel, de gehele pui van nummer 40 veranderd en enkele kleine interne verbouwingen gepleegd.
In 1980 werd de pui van nummer 42 veranderd.
In 1982 werd nummer 40 gesplitst ten behoeve van de vestiging van een parfumerie en een schoenenwinkel. De puien en de indeling werden veranderd.
In 1988 vestigde zich in nummer 40a een kledingzaak. De luifel werd van zwart gemoffeld aluminium gemaakt, de vouwdeuren en etalagepuien van blank aluminium. De middenkolom in het portiek werd omkleed met gemoffelde aluminium platen.
In 1989 werd opnieuw de pui van nummer 42 veranderd, in 1993 die van nummer 40.

Het pand bevat een kelder, een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en is opgetrokken uit boerengrauw in vlaams verband.
Het pand is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en is samengesteld uit een volume dat noord-zuid is geplaatst en een volume dat oost-west is geplaatst. Op het snijpunt, de zuid-oost hoek, is een torenachtig volume, het trappenhuis, ontworpen.

De zuidgevel bevat boven de begane grond aan de linkerzijde een iets naar voren komend blind geveldeel. De bovenkant van de gevel is geprofileerd door middel van iets verdiept uitgevoerde geveldelen tussen de vensters van de vensterreeks onder de dakrand. De vensterreeks loopt door op de oostgevel in de zuid-oost hoek.
Op de verdieping bevindt zich ook een reeks vensters met een smeedijzeren balustrade. Geheel rechts is opnieuw een vensterreeks ontworpen, doorlopend op de oostgevel in de zuid-oost hoek. Deze vensters, onder rollaag, zijn voorzien van glas-in-lood ramen. De twee vensterreeksen worden van elkaar gescheiden door een gemetselde pilaster over de verdiepinghoogte.

De oostgevel bevat geheel rechts een gevelvlak dat reikt totaan de nok van het dak. Op de verdieping en de zolderverdieping zijn, naast elkaar, twee vensters ontworpen.
Op de hoek van dit geveldeel is een pilaster gemetseld, niet reikend totaan de gevelrand.
Links van dit geveldeel is een reeks stalen ramen met smeedijzeren balustrade ontworpen, eindigend in een half ronde erker in de zuidgevel in de zuid-oost hoek. De erker werd oorspronkelijk bekroond door een torentje. Aan de zuidzijde komt een muurdeel uit het dak omhoog.

De zuid-oost hoek bevat een torenachtig volume, samengesteld uit vier blokvormige volumes van verschillende hoogte en verschillende omvang.
Aan de westzijde bevindt zich het hoogste volume, aan de oostzijde het iets lagere rechthoekige volume. In de zuid-oosthoek, gevormd door deze twee volumes, zijn nog twee volumes ontworpen. Beide zijn voorzien van een vertikale vensterreeks.

De noordgevel grenst aan Kerkstraat 38a.

De westzijde grenst aan Kerkstraat 44.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0022