Villa


LocatieBurgemeester G├╝lcherlaan 34
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1934 - 1934
Opdrachtgever
ArchitectMiddag, E.G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1934 door architect E.G. Middag gebouwde villa voor de weduwe Vorstelman-Brix. Het karakteristieke pand is gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen en vormt een ensemble met het ernaast staande, eveneens in opdracht van mevr. Vorstelman-Brix gebouwde woonhuis met huisnummer. 36. De karakteristieke villa is gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen en wijkt derhalve in stilistische opzicht sterk af van de voor het Interbellum zo typische woonhuisarchitectuur elders in de wijk. De villa is gesitueerd in de villawijk Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De begane grond van de villa is voor een belangrijk deel door begroeiing aan het oog onttrokken, waardoor de beschrijving vanaf de openbare weg niet compleet kan zijn.
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een plat dak met een deklijst op de relatief hoge verdieping. De verspringende gevels vormen een samenspel van kubische volumes met liggende accenten in de vorm van luifels en doorgetrokken platte daken. De asymmetrische, deels blinde gevels hebben een contrasterende plint van schone baksteen en bevatten louter recht gesloten gevelopeningen.
De op de straat gerichte gevel (zuidzijde) heeft links een grote, om de hoek gaande serre, voorzien van stalen ramen en een uitkragende dakrand. Op de verdieping bevindt zich een op het platte dak van de serre staand balkon met gesloten borstwering en een betonnen luifel boven de om de hoek lopende vensterpartij.
Aan de oostzijde wordt het pand horizontaal doorsneden door een platte plaat, die als luifel en dak van het lage rechter volume fungeert. De villa heeft hier op de verdieping een risalerende en blinde rechter gevelpartij. Ook de entree van het pand is overluifeld.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met het nabij staande, door dezelfde architect ontworpen woonhuis en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0241