Verenigingsgebouw Bijeenkomstlokaal


LocatieKerkstraat 38A
TypeVerenigingsgebouw Bijeenkomstlokaal
Onderdeel van
Bouwperiode1927 - 1927
Opdrachtgever
ArchitectTrappenburg, C.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het op een hoek van de Kerkstraat en het Wagenmakersplein gesitueerde pand is in 1927 gebouwd als bijeenkomstlokaal, naar een ontwerp van de Hilversumse architect C. Trappenburg. Het niet meer als zodanig in gebruik zijnde lokaal is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl, die verwant is aan de verstrakte, late fase van de Amsterdamse School.

Omschrijving
Het gebouw staat met een en drie bouwlagen onder met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekte zadeldaken. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en zijn voorzien van recht gesloten, onder rollagen staande vensters en rondboogdeuren. De gevel aan de zijde van het Wagenmakersplein heeft een lage, iets terug staande plint.
Het hoog opgaande hoekvolume heeft in de noordgevel een reeks van drie, onder een gemeenschappelijke rollaag staande vensters, die mogelijk een wijziging van de oorspronkelijke gevelopening zijn. Rechts van deze vensters bevindt zich een liseen, die tevens als vlaggenstokhouder fungeert. De vlaggenstok staat op een granieten kraagsteen. Rechts hiervan bevindt zich een rondboog, waaruit de deur is verdwenen. De ondiepe muurtjes aan weerszijden verschillen in hoogte. De eerste verdieping bevat twee vensters met roedenverdeling. De twee verdieping is links voorzien van een relatief klein venster met roedenverdeling en rechts daarvan van een breed, om de hoek gaand venster, waarvan de ramen eveneens een roedenverdeling bezitten. De vensters op de tweede verdieping staan onder een om de hoek gaand overstek. De hoek van het pand wordt gemarkeerd door een uitkragende, granieten hoeksteen en is daaronder afgerond. De op het Wagenmakersplein gerichte puntgevel is op de begane grond voorzien van een opvallend, smal driehoekig erkertje met een koperen spits in de vorm van een heksenmuts. Rechts van de erker staan vier vensters, waarvan twee in een veel lager deel van het gebouw staan. Deze vleugel is verder voorzien van een rondboogdeur en twee er rechts van staande vensters. Het dakschild hierboven wordt onderbroken door een over de gehele breedte doorgetrokken samengestelde dakkapel, die als mezzanino fungeert. De samengestelde ramen hierin worden van elkaar gescheiden door gemetselde penanten. De zuidelijke kopgevel bevat een rond venster.

Waardering
Het voormalige bijeenkomstlokaal is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het voormalige bijeenkomstlokaal heeft cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie die het pand had.
Het voormalige bijeenkomstlokaal is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het voormalige bijeenkomstlokaal heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en als karakteristiek onderdeel van de bebouwing in het centrumgebied.
Het voormalige bijeenkomstlokaal is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0881