Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieProfessor Poelsstraat e.v.
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel van
Bouwperiode1925 - 1926
Opdrachtgever
ArchitectJ.C. Brandt jr.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Dit aan vier straten gebouwde complex bestaat uit 6 appartementen, tien winkelhuizen en 95 eengezinswoningen, is gebouwd in 1925-1926. Dit complex is ontworden door de architect J.C. Brandt jr. uit Heemstede, in opdracht van de eveneens in Heemstede zetelende Noord-Hollandsche Exploitatie Mij. De blokken woningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante expressionistische bouwstijl.

Omschrijving
Het woningcomplex bestaat uit een aantal vanuit rechthoekige plattegronden opgetrokken blokken van voornamelijk twee bouwlagen onder met tuiles du nord gedekte schilddaken, mansardedaken en gebroken zadeldaken met op gesneden klampen liggende daklijsten en zich verjongende dakkapelletjes. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen boven soms schuin aflopende trasramen van klinkers. De verdiepingen van de blokken zijn voorzien van een beschieting van gepotdekselde planken met een decoratieve onderrand. De hoekpartijen van de blokken zijn afgeschuind en voorzien van hoger opgaande accenten, waartussen smalle dakschilden staan. De gevels bevatten voornamelijk recht besloten gevelopeningen onder rollagen en terugstaande ingangspartijen met schuine wanddelen en aan weerszijden, van de onder een houten steekbalk staand scheimuurtje, een paneeldeur met glas-in-lood in de deurramen. Links van de linker en rechts van de rechter deuren staan twee kleine vensters. De deuren worden van elkaar gescheiden door een concaaf gewelfd scheimuurtje.
In de lage verbindingsstukken tussen de blokken zijn rondboogdeuren opgenomen. De op de hoeken van Kleine Drift met de Prof. Poelsstraat staande winkelhuizen vormen de belangrijkste entree tot het buurtje. De rondboogvormige poortdoorgangen naar de achterterreinen van de blokken zijn voorzien van een woonverdieping. De achtergevels van de blokken zijn eveneens van beschoten verdiepingen.

Waardering
Het woningbouwcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het woningbouwcomplex heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor arbeiders en de middenstand.
Het woningbouwcomplex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvormen, materiaalgebruik en detaillering.
Het woningbouwcomplex heeft ensemblewaarde vanwege de sterke onderlinge architectonische en stedenbouwkundige samenhang van de samenstellende onderdelen en vanwege de historisch-ruimtelijke samenhang met de wijk en het spoor.
Het woningbouwcomplex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1344