Landhuis


LocatieEikenlaan 39
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1927 - 1927
Opdrachtgever
ArchitectUchelen, P.C. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis `´t Huizeke' is gebouwd in 1927, naar een ontwerp van de architect P. van Uchelen. Het huis is gebouwd in een karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante, expressionistische Interbellumstijl met een landelijk karakter en het accent op de kap. Het huis is gesitueerd in het villapark `t Hoogt van ´t Kruis.

Omschrijving
Het kleine landhuis staat met één en twee bouwlagen onder een samengestelde, met riet gedekte kap met dakschilden van verschillende lengte, een schoorstenen en vorstpannen op de nok. De gevels zijn boven een trasraam met rollaag opgetrokken in schone baksteen en gepotdekselde planken. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen.
De voorgevel is op de begane grond voorzien van een tussen rollagen staand, met luiken behangen venster. Rechts op de verdieping bevindt zich een om de hoek gaand venster onder een kort dakschild (wolfseind).
De rechter zijgevel is in de korte linker gevelpartij op de verdieping voorzien van een deel van het al eerder genoemde om de hoek gaande venster. De hier rechts van staande brede gevelpartij heeft een afgeronde hoek onder een eveneens afgeronde dakhoek. Rechts in de gevel staat een stel openslaande deuren. In het dakschild hierboven staat een dakvenster onder een opgewipt deel van de kap.
De slecht zichtbare linker zijgevel bevat een overluifelde deur. In het dakschild hierboven is een dakvenster onder een opgewipt deel van de kap opgenomen. Het linker deel van de gevel is een uitbouwtje met een venster met luiken. Linksachter bevindt zich een dwarsmuur met een rondboogdeur naar de tuin. De muur is verbonden met een garage. Deze staat onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt zadeldak en is voorzien van openslaande deuren.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een werk uit het oeuvre van een voor de regio belangrijk architect en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van de bebouwing in en nabij het villapark Hoogt van ´t Kruis, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0774