School


LocatieVan 't Hoffplein 2
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectWormser, Wentink
Datum aanwijzing

Inleiding
Het in 1929 gebouwde schoolgebouw verrees als school voor Christelijk Voorbereidend Lager Onderwijs. De op een hoek van de Marconistraat en het Van 't Hoffplein staande kleuterschool is gebouwd naar een ontwerp van het architectenbureau Wormser en Wentink, in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de architectuur van Dudok verwante bouwstijl. De school is gesitueerd in de door Dudok ontworpen stadsuitbreiding, die bekend is als `de 13e Gemeentelijke Woningbouw'.

Omschrijving
Het uit ten opzicht van elkaar in hoogte en diepte verspringende volumes samengestelde schoolgebouw staat met één, twee en drie bouwlagen onder een met gesmoorde tuiles du nord gedekt schilddak en platte daken met grèsranden aan de horizontale gevelbeëindigingen. De onversierde en ongelede gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten gevelopeningen.
De op het Van 't Hoffplein gerichte gevel heeft een hoog opgaand, drie bouwlagen tellend rechter gevelpartij, waarin een door middel van uitgemetselde randen omlijste deur is opgenomen. Rechts van de deur staan twee smalle lichten. Op de eerste verdieping bevinden zich drie vensters, de tweede verdieping bevat vijf kleine vensters. De rechter zijde van dit volume is op de begane grond voorzien van drie smalle lichten, op de eerste verdieping van twee en op de tweede verdieping van zeven kleine vensters. Rechts tegen deze gevel staat een hoger opgaand, risalerend accent.
De hoog in de gevel staande gevelopeningen (ganglichten) in de brede, platte uitbouw (gang) aan het linker deel van de gevel zijn (tijdelijk) dichtgezet in zullen waarschijnlijk na de renovatie van het gebouw weer in het zicht komen te staan. Het risalerende linker deel van de gevel bevat een ingangsportaal met een stel openslaande deuren. De gevelpartij links van de risaliet bevat een reeks van vier smalle lichten.
De linker (oostelijke) kopse zijde van de school is voorzien van een onder een dakoverstek staande vensterpartij.
De op de Marconistraat gerichte westzijde van de school wordt gedomineerd door een lage ronde uitbouw onder plat dak. Dit volume bevat een aantal vensters, die per drie aan weerszijden van een vrij brede muurdam in de gevel zijn opgenomen. De boven een met een rollaag afgedekt trasraam staande gevel van deze uitbouw wordt geleed door een dunne, uitgemetselde cordonlijst en wordt beëindigd door een rand van grèstegels. Een bijzonder element wordt gevormd door de uit de gevel van de ronde uitbouw stekende overdekte speelplaats met gemetselde kolommen en een plat dak.
In de zuidgevel van het gebouw zijn onder meer een deur en een brede vensterpartij opgenomen. Op de ronde uitbouw staat een hoge, overhoekse schoorsteen met decoratieve uitmetselingen aan de kop.

Waardering
Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs.
Het schoolgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een voor Hilversum vooraanstaand architectenbureau.
Het schoolgebouw heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing in `de 13e Gemeentelijke Woningbouw', waarin het beeldbepalende schoolgebouw een bijzonder plaats inneemt.
Het schoolgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0843