Winkelwoonhuis


Locatie2 winkels met bovenwoningen 's-Gravelandseweg 34-40
TypeWinkelwoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
In 1906 als twee winkels met twee bovenwoningen gebouwd ensemble. De namen van de opdrachtgever en de architect van de oorspronkelijke bouw zijn niet bekend. In 1916 is nr. 34 door architect E. Verschuyl verbouwd tot kapperszaak. In 1920 is de pui van nr. 40 verbouwd door architect E. Nieuwenhuijsen. De gevels van de panden zijn gebouwd in een aan de Art Nouveau verwante Overgangsstijl en maken deel uit van een vrijwel gesloten gevelwand.

Omschrijving
De winkelwoningen staan met twee en drie bouwlagen onder een met bitumineuze dakbedekking gedekte, samengestelde kap.
De tweedelige voorgevel is opgetrokken in gepolijste natuursteen, gele verblendsteen en gepleisterde baksteen. Beide symmetrische geveldelen zijn varianten van de halsgevel. Het linker deel van de gevel heeft een winkelpui van gepolijste natuursteen, waartussen zich gewijzigde gevelopeningen bevinden. Boven de hoeken van de pui bevinden zich hardstenen hoekstenen met bloktandmotieven. Het onderste deel van de verdieping bestaat voornamelijk uit gele verblendsteen en wordt verlevendigd met decoratieve details van witte steen. In het midden van de verdieping staat een houten erker met een om de hoeken gaand venster met roedenverdeling in de bovenlichten. Aan weerszijden van de erker staat een deur met een bovenlicht met roedenverdeling onder een hardstenen latei en een segmentboogvormige ontlastingsboog van verblendsteen. De deuren komen uit op een klein balkon met een balustrade van smeedijzer. Het convex gewelfde, met zink gedekte erkerdak heeft in het midden een plat met een houten balustrade. Op het plat komt een stel openslaande deuren uit, die staan onder een bovenlicht met roedenverdeling, een hardstenen latei en een verblendstenen ontlastingsboog. Aan weerszijden van de deur zijn de hoeken uitgemetseld tot hoog opgaande lisenen, waartussen kwartronde bogen zijn aangebracht. Een breed venster in de mezzanino bevat een vierdelig raam met roedenverdeling. Tussen dit venster en de gewelfd, uitkragend kap met profielrand en voluten bevindt zich een beschoten veld, waarin opgenomen de korbelen die het dakoverstek dragen. Aan weerszijden van de hals ligt een geprofileerde houten kroonlijst, waarop een attiekbalustrade met een hoger opgaande hoekkolom staat.
Het onder zadeldak staande rechter deel van de gevel heeft een meermalen gewijzigde pui met daarboven een gevel, waarvan de verblendstenen delen geveldelen zijn overschilderd. Het betref het onderste deel van de verdieping en de segmentboogvormige ontlastingsbogen en de hardstenen lateien boven de gevelopeningen, die oorspronkelijk identiek waren aan die van het linker geveldeel. De verdieping is in het midden voorzien van een stel openslaande deuren met een met glas-in-lood ingevuld bovenlicht. Het bijbehorende balkon is weggebroken. Aan weerszijden van de balkondeuren staat een venster met glas-in-lood in de bovenlichten. In de rechter benedenhoek van de verdieping is een hardstenen hoeksteen met bloktand versiering geplaatst en tussen de verdieping en de hals zijn twee smeedijzeren muurankers aangebracht. Ook het bovenlicht van het zoldervenster bevat glas-in-lood. De geveltop is beschoten en er is een venster in opgenomen met roedenverdeling in het tweedelige raam. Het op steekbalken rustende uitkragende dakdeel is voorzien van een houten voorschot. Aan weerszijden van de hals ligt een geprofileerde houten kroonlijst, waarop een attiekbalustrade met een hoger opgaande hoekkolom is geplaatst.
De rechter zijgevel is opgetrokken in gepleisterde baksteen. In deze gevel is een reeks van drie vensters opgenomen.

Waardering
De winkelwoningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De winkelwoningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van winkelwoningen.
De winkelwoningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De winkelwoningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en als karakteristiek onderdeel van het centrumgebied.
De winkelwoningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0816