Koetshuis Stal


LocatieA. Perkstraat 14, 16 en 16a
TypeKoetshuis Stal
Onderdeel van
Bouwperiode1889 - 1889
Opdrachtgever
ArchitectDillewijn, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
Waarschijnlijk in 1889 gebouwd koetshuis met paardenstallen en koetsierswoning bij het in dat jaar aan de ´s Gravelandseweg 55 gebouwde villa 'Erica' (architect I. Gosschalk, 1889). In 1905 is het pand achter de koetsierswoning uitgebreid naar een ontwerp van de architect J. Dillewijn. In 1913 volgde een uitbreiding aan de achterzijde van het koetshuis en de paardenstallen. Recentere wijzigingen aan met name de voorzijde en de linker zijgevel hebben het oorspronkelijke aanzien van het pand aangetast. Het pand is gebouwd in een eclectische, aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl. Het koetshuis met paardenstallen en koetsierswoning is gesitueerd in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het voormalige koetshuis met annexen is oorspronkelijk opgetrokken vanuit een ] vormige plattegrond. De gevels zijn van schone, met gepleisterde accenten verlevendigde baksteen in de vorm van plinten, speklagen, sluit- en aanzetstenen. Het pand staat met één bouwlaag onder met kruispannen gedekte, uitkragende zadeldaken, waarvan de overstekken rusten op schoren en gesneden klampen. De rode en gesmoorde pannen vormen op de oorspronkelijke bouwdelen zijn gelegd in een decoratief patroon.
De op de straat gerichte zuidgevel van het pand is samengesteld uit een middenpartij (het voormalige koetshuis) en twee puntgevelvormige zijrisalieten, waarvan de linker oorspronkelijk diende als paardenstal en de rechter als koetsierswoning. De middenpartij bevat een rondboogvormige gevelopening, waarin de niet meer aanwezige inrijdeuren stonden. De rechter risaliet is gewijzigd op de begane grond. De twee onder rondeboog staande vensters (zie rechter zijgevel) zijn vervangen door een groot rechthoekig venster. De brede gevelopening op de begane grond van de linker risaliet bevatte oorspronkelijk waarschijnlijk dubbele staldeuren. De geveltop is hier voorzien van pleisterwerk in de vorm van een klimmend keperfries. In de geveltoppen van beide risalieten staat een venster onder rondboog.
De linker (westelijke) zijgevel bevat onder meer twee rechthoekige vensters, waarvan de rechter oorspronkelijk (waarschijnlijk) ook was voorzien van een dubbele deur.
Het aanzien van de rechter (oostelijke) zijgevel wordt voor een belangrijk deel bepaald door een risaliet onder dwarskap. De begane grond hiervan is voorzien van twee smalle vensters onder rondboog. De geveltop is versierd met een dubbele spitsboog met rechte tussenstijlen en is in de punt voorzien van een houten voorschot. Onder de twee zoldervensters ligt een decoratieve cordonlijst Uit het dakschild hier rechts van steekt een hoge, slanke schoorsteen met geprofileerde bovenrand. De gevelpartij rechts van de risaliet maakt deels deel uit van de uitbreiding uit 1905.

Waardering
Het koetshuis met paardenstallen en koetsierswoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van bijgebouwen bij de woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de functie kenmerkende hoofdvorm en vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de detaillering.
Het pand heeft ensemblewaarde als een belangrijk onderdeel van de villa Erica en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0484