Buitenwoonhuis


LocatieLaan van Einde Gooi 4
TypeBuitenwoonhuis
Onderdeel vanbij boerderij
Bouwperiode1855 - 1865
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het buitenhuis Einde Gooi is omstreeks 1860 gebouwd op het deels nog door oude grenspalen begrensde, in de loop van de 19e eeuw ontwikkelde landgoed Einde Gooi, dat is gesitueerd aan de grens met de provincie Utrecht. Het huis is direct verbonden met een tegelijkertijd gebouwde boerderij met vrijstaande paardenstallen. Het buitenhuis en de boerderij zijn gebouwd voor Mr. Herman Albrecht Insinger. Het buiten had tussen 1925 en 1930 een horecafunctie. Het karakteristieke huis is gebouwd in een sobere, maar voor de bouwtijd kenmerkende bouwtrant. Het huis is zowel vanaf de Utrechtseweg als vanaf de Laan van Einde Gooi bereikbaar.

Omschrijving
Vanwege de situering tussen het groen is het huis vanaf de openbare weg slechts beperkt zichtbaar.
Het vrijwel volledig onderkelderde huis is opgetrokken in gepleisterde baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. Het huis staat met twee bouwlagen onder een met gesmoorde tuiles du nord gedekt zadeldak met twee schoorstenen op de nok. De gevels zijn voorzien van gietijzeren muurankers en recht gesloten gevelopeningen, die met luiken zijn behangen.
De oostelijke langsgevel is voorzien van een veranda, die voor een deel ook over de beide kopgevels is doorgetrokken. De houten veranda bestaat uit een aantal palen, die een omloop met balustrade dragen. Op de begane grond van deze gevel bevinden zich drie stel openslaande glasdeuren, die met luiken zijn behangen. Aan de drie verdiepingsvensters hangen eveneens luiken.
De beperkt zichtbare noordelijke kopgevel bevat links op de begane grond een stel openslaande, met luiken behangen deuren, in het midden staat een deur onder bovenlicht en rechts bevindt zich een venster met luiken. Op de verdieping is deze gevel voorzien van twee vensters met luiken. In de geveltop is een keperboogvormig venster opgenomen.
De zuidelijke kopgevel is evenals de overige gevels voorzien met openslaande deuren en vensters, die met luiken zijn behangen. In de top van deze gevel is eveneens een keperboogvormig zoldervenster opgenomen.
Aan de westzijde is het huis met de boerderij verbonden.

Waardering
Het buitenhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden en als een bijzonder onderdeel van het landgoed Einde Gooi. De cultuurhistorische waarde is tevens groot vanwege de bijzondere combinatie die het vormt met de met het huis verbonden boerderij.
Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het huis heeft grote ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en historische samenhang met de ernaast staande boerderij, waarmee het onlosmakelijk is verbonden, en vanwege de historische samenhang met het landgoed Einde Gooi.
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1365