Villa


LocatieA. Perkstraat 8-10
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1893 - 1893
Opdrachtgever
ArchitectGroot, J. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1893, naar een ontwerp van architect J. de Groot gebouwde villa met de naam 'HUIZE DE KORF'. De in opdracht van de door de Bouwmaatschappij Hilversum (gebroeders De Groot) gebouwde villa wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische bouwtrant met elementen uit het Neo-Classicisme. De villa is gesitueerd in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De grote villa opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee en drie bouwlagen onder een met pannen gedekt, afgeknot schilddak en zadeldak met geprofileerde gootlijsten. De gevels zijn voorzien van een grijze plint, hoeklisenen met diamantkoppen op de begane grond, geblokt op de eerste verdieping en casementen op de tweede verdieping,. recht gesloten gevelopeningen onder geprofileerde kroonlijstjes en een geprofileerde cordonlijst.
De villa heeft een vrijwel symmetrische voorgevel met een iets gewijzigde gevelindeling. In het midden staat een twee traveeën brede, hoog opgaande risaliet onder zadeldakvormige dwarskap. De risaliet bevat twee vensters per bouwlaag. Die op de tweede verdieping staan tussen pilasters en zijn kleiner. De risaliet wordt bekroond door een klassieke beëindiging bestaande uit een entablement met een fries met kleine, gecanneleerde consoles en een fronton met geprofileerd houten lijstwerk en in het timpaan een eenvoudige decoratie in de vorm van een cirkel met rozet. Aan weerszijden van de risaliet bevindt zich een brede travee met een gevelopening per bouwlaag. Het linker verdiepingsvenster staat tussen panelen van pleisterwerk. Tegen de rechter travee staat een toegevoegde serre.
De linker zijgevel is eveneens symmetrisch met een ingangsrisaliet met deur onder bovenlicht en op de verdieping een klein venster. In de traveeën aan weerszijden van de risaliet staat een venster per bouwlaag. De beschoten top van de gevel is niet oorspronkelijk.
De rechter zijgevel is vergelijkbaar.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0482