Woonhuis Met Atelier


LocatieAlbertus Perkstraat 48
TypeWoonhuis Met Atelier
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectPoel, M.A.
Datum aanwijzing

Inleiding
Architect M.A. Poel bouwde in 1907 dit 'woonhuis met teekenatelier' voor zichzelf. Het vrij sobere huis is gebouwd in een voor de bouwtijd gangbare Overgangsstijl en is gesitueerd in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is vanwege de begroeiing slecht te zien vanaf de openbare weg. De onderste bouwlaag kon derhalve niet of nauwelijks worden beschreven en de verdieping in slechts beperkte mate.

In schone baksteen, met accenten van gepleisterde baksteen en grijze hardsteen opgetrokken pand met twee bouwlagen onder zadeldaken, die zijn gedekt met geglazuurde tuiles du nord. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen onder rollagen en/of latei.
De naar de A. Perkstaat gerichte gevel (zuidzijde) is een symmetrische puntgevel met een veranda, waarvan de houten overkapping staat onder een reeks bovenlichten en een houten latei en een rollaag afgedekte bovenlichten. De onder rollaag staande verdiepingsvensters zijn voorzien van lekdorpels van grijze hardsteen en kruisramen. Tussen de vensters bevindt zich een gevelsteen met een stralende zon (of ster) en natuurstenen hoekstenen. De geveltop is deels gepleisterd en voorzien van klimmende keperboogfriesen. Rechts tegen de gevel staat een hoekerker met afgeschuinde hoek en roedenverdeling in de bovenlichten.
Tegen de puntgevel met dwarskap staande linker zijgevel staat onder meer een twee bouwlagen hoge uitbouw met plat dak.
De rechter zijgevel is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde. Bijzonderheid is dat het hier gaat om een gecombineerde woonhuis-werkruimte.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabijstaande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0492