Villa


LocatieMinister Hartsenlaan 2A
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1909 - 1910
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
In 1909 en 1910 voor P.C. Lasonder jr. gebouwde villa. De villa is volgens de ontwerptekening gebouwd als 'herenhuis' met de naam `BOUWZICHT', naar een ontwerp van de architect C. de Groot, in een voor de bouwtijd wat ouderwets aandoende Overgangsstijl. De villa verrees pal links van een buitenhuis, dat in 1972 werd gebouwd voor de politicus en latere minister C. Hartsen en in 1912 werd afgebroken. De villa staat aan de zuidgrens van het villapark Ministerpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is opgetrokken in gepleisterde baksteen en heeft voornamelijk twee bouwlagen onder een uit een schild- en een zadeldak samengestelde, met gesmoorde tuiles du nord gedekte kap. De gevels zijn voorzien van een hardstenen plint, een cordonlijst en schijnvoegen en bevatten recht gesloten, binnen profiellijsten staande gevelopeningen met kwartronde bovenhoeken voor het houtwerk van de ramen.
Het met de asymmetrische, vergeleken met de diepte van het pand, vrij smalle voorgevel (noordzijde) op de straat gerichte huis is samengesteld uit twee delen. Het linker deel is een tuitgevel met een symmetrische indeling. Op de begane grond staat achter een terrasje een brede gevelopening met paneel- glasdeuren onder bovenlichten. Op de verdieping staan twee identiek aan elkaar zijnde vensters met T-raam en de geveltop bevat een klein zoldervenster. De geveltop is voorzien van geprofileerde deklijsten, uitkragende schouders met bolbekroning ter hoogte van de dakaanzet en een kleine tuit, die oorspronkelijk eveneens een decoratieve bekroning bezat. Rechts van de topgevel staat een uit slechts een bouwlaag bestaand bouwdeel met afgesnoten hoek. Dit als 'de kamer van mijnheer' gebouwde bouwdeel heeft aan de voorzijde een brede vensterpartij, een afgesnoten hoek met openslaande deuren onder bovenlicht en een vanuit de cordonlijst doorgetrokken profiellijst met een houten balustrade met gedraaide houten balusters. Op het platte dak komen drie gevelopeningen uit, die zijn geplaatst in de twee dwars op elkaar staande geveldelen, die worden beëindigd door een kroonlijst met bloktandfries.
De rechter zijgevel is voorzien van vensters, die blind zijn op de verdieping. Daar achter bevindt zich nog een bouwvolume, dat vanaf de openbare weg slecht zichtbaar is.
Het risalerende deel van de linker gevel bevat twee vensters op de begane grond en één op de verdieping.
In het terugstaande geveldeel hier links van is een risaliet opgenomen. Hierin bevinden zich een entree (dienstingang) en een groot traplicht. Tegen de entree staat een platte aanbouw.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande villabebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Ministerpark en de rest van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0245