Pastorie


LocatieBoomberglaan 12
TypePastorie
Onderdeel van
Bouwperiode1885 - 1885
Opdrachtgever
ArchitectSalm, G.B.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1885, naar een ontwerp van de architect G.B. Salm als 'predikantswoning' gebouwde pastorie, bij het ernaast staande, in 1940 volledig vernieuwde kerkgebouw (Boomberglaan 14) van de Doopsgezinde Gemeente. De pastorie is gebouwd in een aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl. De pastorie staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De voormalige pastorie is opgetrokken in schone baksteen. De lichte accenten zijn van kalkzandsteen in de speklagen en de decoratieve onderdelen van de gevels. De pastorie staat met twee bouwlagen onder een afgeknot, met gesmoorde kruispannen gedekt schilddak en een dwarskap in de vorm van een zadeldak. De gevels zijn voorzien van voornamelijk licht getoogde gevelopeningen onder strek, een gepleisterde plint, hoeklisenen, hardstenen lekdorpels en gevelbeëindigingen in de vorm van decoratief metselwerk en op klossen liggende dakgoten.
De asymmetrische, op de straat gerichte gevel (westzijde) heeft een linker gedeelte met één venster per bouwlaag en een horizontale beëindiging, en een risalerend rechter deel in de vorm van een puntgevel. De risaliet heeft op de begane grond een grote vensterpartij boven een gepleisterde borstwering met casementen, gesneden tussenstijlen met kraagstukken, waarop de met snijwerk verfraaide balkonconsoles staan. De consoles dragen een houten balkon, waarop een stel openslaande deuren met boven- en zijlichten uitkomt. In de geveltop staat een rondboogvenster onder een rondbooglijst met sluitsteen. De geveltop is voorzien van schouders bij de aanzet en een profiellijst met een klimmend fries van uitgemetselde bak- en kalkzandsteen.
De symmetrische rechter zijgevel heeft op de begane grond twee fenêtres a terre onder een rondboog met decoratief vlechtwerk in de boogtrommels. Op de verdieping staan twee vensters onder strek en boven de daklijst staat een gemetselde dakkapel met vleugelstukken, hoeklisenen, uitkragende schouders, een rondboogvenster en een zadeldak. Een rechts in de gevel staand venster is toegevoegd.
De eveneens symmetrische linker zijgevel heeft een hoger opgaand middenrisaliet met op de begane grond een deur onder rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. Tussen de deur en het verdiepingsvenster ligt een uitgemetselde lijst. In de top van de risaliet staat een rond oeil de boeuf met een ijzeren kruisraam. De geveltop heeft uitgemetselde schouders en lijst en staat onder een zadeldak. Aan weerszijden van de risaliet staat een licht risalerend geveldeel met een smal licht per bouwlaag. De beide zijtraveeën zijn per bouwlaag voorzien van één venster.

Waardering
De pastorie is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De pastorie heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen.
De pastorie is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De pastorie heeft ensemblewaarde vanwege de sterke cultuurhistorische samenhang met de kerk, vanwege de architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De pastorie is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0110