Kerk


LocatieBoomberglaan 14
TypeKerk
Onderdeel van
Bouwperiode1940 - 1940
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H., Bakker, C.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1940, naar een ontwerp van de Hilversumse architecten B.H. en C.M. Bakker gebouwd kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. Het betreft de vervanger van een 19e-eeuws, eclectisch kerkgebouw, dat waarschijnlijk was ontworpen door de architect G.B. Salm. De naast een veel oudere pastorie staande kerk is gebouwd in een stijl, die enige verwantschap heeft met de Delftse School. Het kerkgebouw staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De kerk is opgetrokken in schone baksteen met contrasterende accenten van beton (kunststeen). Het gebouw staat onder met pannen gedekte zadeldaken. De gevels zijn voorzien van een met een rollaag afgedekt trasraam dat laag is voor het voorportaal en hoog voor de kerkruimte.
Het kerkgebouw heeft een symmetrisch vooraanzicht met de entree in een groot, maar minder hoog opgaand portaal. De voorgevel bevat opvallende, iets terug staande en getoogde, openslaande en vlakke deuren. Die zijn verlevendigd door middel van een bekleding van ruitvormige plaatjes. De deuren staan onder een uitkragende betonnen welving, die aan weerszijden rust op een overhoeks uitgemetselde muur met speklagen van kunststeen. Boven de entree staat een ronde venster met glas-in-lood in de stalen ramen. De gevel is verder voorzien van uitgemetselde hoeken met kraagstukjes en schouders, vlechtingen en een tuit. De hoger opgaande tuitgevel erachter is blind en heeft eveneens uitkragende schouders.
De linker zijgevel bevat rechts in het portaal een getoogd venster tussen overhoekse uitmetselingen en een kerkruimte met drie slanke, getoogde vensters met gemetselde lekdorpels en in stalen ramen gevat glas-in-lood. De vensters staan in drie, iets hoger opgaande tuitgeveltjes met steekkapjes. Aan weerszijden van de hoge kerkramen staat een hoog in de gevel staand, rond venster met glas-in-lood in het stalen raam. Het lagere linker deel van de gevel bevat onder andere een venster onder houten latei op de begane grond en daarboven een vanuit de gevel doorgetrokken dakkapel met glas-in-lood.
De rechter langsgevel is spiegelbeeldig identiek aan de linker met rechtsachter een onder zadeldak staande dwarsverbinding (tussenlid) met de pastorie.

Waardering
De kerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De kerk heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van kerken.
De kerk is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De kerk heeft ensemblewaarde vanwege de sterke cultuurhistorische relatie met de ernaast staande pastorie, vanwege de architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De kerk is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0111