Woonhuis


LocatieHoge Naarderweg 4-6
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1895 - 1895
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de, Heemskerk, W.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1895, naar een ontwerp van de architecten De Groot en Heemskerk gebouw dubbel woonhuis. Het pand is gebouwd in opdracht van juffr. Ingerman en wordt gekenmerkt door een in een voor de bouwtijd karakteristieke eclectische bouwtrant. Het pand is gesitueerd aan de westelijke begrenzing van het villapark Ministerpark met de villaparken Trompenberg en Boomberg, die alle drie deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het dubbele woonhuis is opgetrokken in gepleisterde baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond.
Het samengestelde pand staat met twee bouwlagen onder een met eternitpannen (6) en bitumen plaatjes (4) gedekt, uitkragend zadeldak met aan de lange zuidgevel een geprofileerde gootlijst met geschulpte boeiboorden. Het overstek aan de kopgevel is voorzien van een lijst en een voorschot met makelaar. Het pand bevat recht gesloten gevelopeningen.
De naar het zuiden gerichte voorgevel is verdeeld in twee delen met verschillende kenmerken. Het rechter deel met huisnummer 6 heeft in het midden op de begane grond een originele, onder geprofileerd kalf en bovenlicht staande paneeldeur met decoratief ijzerwerk voor de deurlichten. De deur staat binnen een omlijsting van gecanneleerde pilasters en een kroonlijst. Aan weerszijden van de entree een venster dat is behangen met een vouwluik. Op de verdieping staan drie vensters met luiken, geprofileerde kozijnen met kuifversieringen en kleine consoles onder de lekdorpels. Uit het dakschild hierboven steekt een grote, niet originele dakkapel.
Het rechter deel van het pand heeft rechts op de begane grond een erker met schuine zijden en links ervan een rijk bewerkte, onder bovenlicht staande paneeldeur met profiellijsten en een decoratief rooster van smeed- en gietijzer voor het deurlicht. De deur staat binnen een omlijsting van pilasters die een kroonlijst dragen. De drie met T-ramen ingevulde venster op de verdieping zijn rondom de bovenramen voorzien van een profiellijst met kuifbekroning en hebben eveneens kleine consoles onder de lekdorpels. Uit het dakschild hierboven steekt een onder zadeldak staande dakkapel .
Tegen de westelijke kopgevel staat een serre met plat dak, waarop een houten balustrade is geplaatst.
Het dubbele woonhuis heeft een ijzeren erfscheiding met toegangshekken die zijn bevestigd aan gecanneleerde hekpijlers van gietijzer.

Waardering
Het dubbele woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de middenstand.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Ministerpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0415