Landhuis


Locatie't Hoogt 6
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1924 - 1924
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis met aangebouwde schuur en bijgebouw is gebouwd in 1924, naar een ontwerp van de architect J.W. Hanrath. In 1941 is het bij het landhuis behorende 'kinderhuis' `Saluti Juventutis' gewijzigd. In 1948 volgde een verbouwing van het huis in de vorm van een uitbreiding. Het landhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl met het accent op de kap.

Omschrijving
Het uit een hoog centraal volume en korte. Lage zijvleugels huis staat met voornamelijk een bouwlaag onder een met tuiles du nord gedekt, uitkragend mansardedak met twee schoorstenen op de nokhoeken. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen boven een trasraam van klinkers met een rollaag. De gevels zijn voorzien van voornamelijk recht gesloten, onder rollagen staande gevelopeningen met roedenverdeling.
De brede, vrijwel symmetrische voorgevel heeft een hoog opgaande, onder een gebroken steekkap staande middenpartij met op de begane grond een deur met twee kleien zijlichten aan weerszijden. Op de verdieping bevinden zich een venster met roedenverdeling in het kruisraam met roedenverdeling en twee kleine vensters. In de punt van de gevel staat een klein ruitvormig venster. In de lage geveldelen aan weerszijden van de middenpartij bevindt zich een venster met roedenverdeling in het samengestelde raam. In de steile onderste delen van de dakschilden hierboven is een dakvenster met roedenverdeling in de samengestelde ramen opgenomen. De linker vleugel staat onder een schilddak en is voorzien van een rondboogdeur en een klein venster met roedenverdeling in het samengestelde raam. De rechter vleugel bestaat uit een plat tussenlid, dat de verbinding vormt met het zogenaamde kinderhuis. Het tussenlid bevat een rondboogdeur, die is verbonden met een vensterpartij met twee gekoppelde kruisramen. Het kinderhuis staat enigszins schuin ten opzichte van de overige onderdelen van het gebouw en bevat een groot venster met roedenverdeling in het driedelige raam.
De steile onderste delen van de dakschilden aan beide zijden van het hoofdvolume zijn evenals die boven de voorgevel voorzien van onder uitkragingen staande dakvenster. In de bovenste schilddelen staat een houten dakkapel met uitkragend plat dak.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een werk van een vooraanstaand architect en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabijstaande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark ´t Hoogt van ´t Kruis, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0851