Villa


LocatieVan Lenneplaan 11
TypeVilla
Onderdeel vanserie van drie (nr. 9,11,13)
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
Eén van een serie van drie ((9, 11 en 13) in 1905, naar een ontwerp van architect G. Kloppers gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerkelementen. Het huis is een representatief voorbeeld van een type villa met vergelijkbare kenmerken, waarvan in het begin van de 20e eeuw een groot aantal verrees aan de Burgemeester Schooklaan, Oranjelaan, Van Lenneplaan en Zonnelaan. De villa's zijn in de periode 1905-1910 gebouwd door de Bouwmaatschappij Van Lenneppark, waarvan Kloppers directeur was. De villa's staan in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De kleine villa is vanwege de begroeiing rondom slecht zicht zichtbaar vanaf de openbare weg.
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met anderhalve bouwlaag onder een met tuiles du nord gedekt, uitkragend zadeldak. De gevels zijn voorzien van een met een rollaag afgedekt trasraam en recht gesloten gevelopeningen.
De op de straat en het noorden gerichte voorgevel is een puntgevel met links in de gevel een venster onder een strek van schone baksteen en rechts een erker met schuine zijden en een kroonlijst. Het bovenlicht van het verdiepingsvenster bevat een roedenverdeling. De punt van de gevel is voorzien van een in overstand, boven klossen staande beschieting van pseudo-vakwerk.
De linker zijgevel bevat een overluifelde entree en een risalerende linker gevelpartij.
Boven de rechter zijgevel staat een vanuit het muurvlak opgemetselde dakkapel.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige villa's van Kloppers aan de genoemde straten en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0348