Villa


LocatieVan Lenneplaan 15
TypeVilla
Onderdeel vanZie ook nrs 19-21
Bouwperiode1908 - 1908
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1908, naar een ontwerp van architect G. Kloppers gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerkelementen. Het huis is een representatief voorbeeld van een type villa met vergelijkbare kenmerken, waarvan in het begin van de 20e eeuw een groot aantal verrees aan de Burgemeester Schooklaan, Oranjelaan, Van Lenneplaan en Zonnelaan. De villa's zijn in de periode 1905-1910 gebouwd door de Bouwmaatschappij Van Lenneppark, waarvan Kloppers directeur was. De villa's staan in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Vanwege de begroeiing rondom het pand zijn alle gevels vanaf de openbare weg zeer beperkt of niet zichtbaar, waardoor de beschrijving nogal summier is.
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen met qua bouwmateriaal en kleur contrasterend vakwerk. De villa staat met twee bouwlagen onder uitkragende, met tuiles du nord gedekte zadeldaken. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling.
De op de straat gerichte gevel (noordzijde) is een puntgevel met op de begane grond een brede vensterpartij met roedenverdeling in de bovenramen. Het pand is rechts op de verdieping voorzien van een driedelig venster met roedenverdeling en links van een hoekloggia met houten latei en stenen hoekkolom. Een groot deel van de geveltop is ingevuld met vakwerk, waarin een driedelig, boven kleine houten consoles staand venster met zwaar kozijn en kruisramen is opgenomen.
Het aanzien van de rechter zijgevel wordt mede bepaald door een onder een zadeldakvormige steekkap staande risaliet. Deze is onder meer voorzien van een overluifelde entree, een venster op de verdieping en vakwerk in de geveltop.
De overige gevels zijn niet zichtbaar.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige villa's van Kloppers aan de genoemde straten en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0352