Villa


LocatieBurgemeester Schooklaan 7
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectGoot, van der, Kruisweg
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1906 gebouwde villa. De ontwerper van het pand was de architect C.J. Kruisweg. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl, maar wijkt in de hoofdvorm en detaillering nogal af van de meeste in dit gebied staande, door G. Kloppers ontworpen villa's. De villa is gesitueerd in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is boven opgetrokken in schone en gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder met zwart geglazuurde tuiles du nord gedekte, uitkragende zadeldaken. De boven een met een rollaag afgedekte trasramen staande gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen, waarvan de vensters zijn voorzien van hardstenen lekdorpels en oorspronkelijk met persiennes of luiken waren behangen.
De op het oosten en de straat gerichte voorgevel heeft rechts een gevelpartij met een horizontale beƫindiging en links een iets hoger opgaande puntgevel. Het rechter deel van de gevel bevat links op de begane grond de originele deur onder een platte luifel met houten consoles, waarboven een gedeeld bovenlicht met een kroonlijst en een segmentboogvormige ontlastingsboog. Rechts op de begane grond staat een venster met kruisraam onder strek. Het op de verdieping staande venster met kruisraam doorbreekt de uitkragende dakranden en heeft een gewelfde houten bovenkant. Dit geveldeel bevat nog een klein venster in de linker bovenhoek. De onder een dwarskap staande linker gevelpartij heeft een symmetrische gevelindeling en is van het type puntgevel. Op de begane grond staat een erker met schuine zijden en drie vensters. Op de erker staat een gemetselde balustrade met smeedijzeren hekwerkjes in de getoogde openingen. Het gevelveld hierboven is gepleisterd met een dunne, onderbroken cordonlijst van schone steen. Op de eerste verdieping staat een stel openslaande deuren met bovenlicht en in de met vakwerk verlevendigde geveltop een drielicht met roedenverdeling en een rondboogvormig bovenlicht boven het middelste raam. De uitkragende dakrand heeft een pironachtige bekroning in de vorm van een ijzeren kroon op een houten basis.
De vanaf de straat beperkt zichtbare linker zijgevel is voorzien van drie vensters onder strek.
De vanaf de straat eveneens beperkt zichtbare rechter zijgevel is eveneens een puntgevel en bevat vensters van verschillend formaat, waaronder een traplicht. De geveltop is voorzien van vakwerk en een beschoten punt, waarin een klein venster is opgenomen. In het lagere rechter deel van de gevel met horizontale beƫindiging met geprofileerde houten daklijst staat onder meer een overluifelde deur.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0523