Villa Dubbel


LocatieVan Lenneplaan 27 en Burgermeester Schooklaan 9
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1904 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1904, naar een ontwerp van architect G. Kloppers gebouwde dubbele villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerk. Het huis is een representatief voorbeeld van een type villa met vergelijkbare kenmerken, waarvan in het begin van de 20e eeuw een groot aantal verrees aan de Burgemeester Schooklaan, Oranjelaan, Van Lenneplaan en Zonnelaan. De villa's zijn in de periode 1905-1910 gebouwd door de Bouwmaatschappij Van Lenneppark, waarvan Kloppers directeur was. De dubbele villa staat gericht op een plantsoentje, op een hoek van de Van Lenneplaan met de Burg. Schooklaan. Het hoekpand is gesitueerd in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De op een hoek van de Van Lenneplaan met de Burgemeester Schooklaan staande villa is een in voornamelijk gepleisterde baksteen opgetrokken pand met twee bouwlagen onder een samengestelde, met geglazuurde kruispannen gedekt zadeldak. De gevels zijn voorzien van een trasraam van schoon metselwerk, staafankers en voornamelijk recht gesloten vensters. De op de /van Lenneplaan gerichte gevel bestaat uit een rechter deel met horizontale beƫindiging en een risalerende puntgevel er links van. De rechter gevelpartij bevat op de begane grond een oorspronkelijk met luiken (of persiennes) behangen venster en op de verdieping een stel openslaande deuren onder een op schoren rustend overstek. De deuren komen uit op een geheel houten balkon, dat rust op houten consoles. De risaliet staat onder een dwars op de straat staand zadeldak. De risaliet is op de begane grond voorzien van een boogvenster en op de verdieping van een recht gesloten, oorspronkelijk eveneens me luiken behangen venster met roedenverdeling in het bovenraam. De geveltop is onder de uitkragende dakrand voorzien van vakwerk, waarin een zoldervenster is opgenomen. De rechter zijgevel (westzijde) heeft een onder zadeldakvormige steekkap staande linker travee die in de punt van de gevel is voorzien van vakwerk. Het risalerende rechter geveldeel is slecht zichtbaar vanaf de straat.
De op de Burgemeester van Schooklaan gerichte, samengestelde oostzijde van het pand heeft een brede rechter gevelpartij met horizontale beƫindiging en wordt doorsneden door een uitgemetselde schoorsteen. Een links tegen dit geveldeel aanstaande serre draagt een houten balustrade rondt het platte dakdeel. De deuren die hierop uitkomen staan onder een bovenlicht met roedenverdeling. De bovenlichten van de overige vensters in deze gevelpartij zijn eveneens voorzien van een roedenverdeling. Een dwars op het hoofvolume, onder zadeldak (steekkap) staand avant corps heeft in de puntgevel dezelfde gevelindeling als die in de risaliet aan zuidzijde. De travee hier links van bevat een venster op de begane grond en op de verdieping een balkon met een gewijzigde balustrade. Op het balkon komen openslaande, onder bovenlicht met roedenverdeling en dakoverstek staande deuren uit.
De zuidzijde bezit een middenrisaliet en is voorzien van diverse vensters van verschillend formaat.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft situationele waarde vanwege de bijzondere situering, ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige villa's van Kloppers aan de genoemde straten en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0361