Koffiehuis


LocatieNaarderstraat 7
TypeKoffiehuis
Onderdeel van
Bouwperiode1897 - 1897
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het nabij de hoek van de Naarderstraat met de Bussumerstraat en het Melkpad staande pand is gebouwd in 1897 als perceel tegen een bestaande schuur. Het betrof eigenlijk een ingrijpende uit- en inwendige verbouwing van een ouder pand. Het als 't Haagsche Koffiehuis bekende hoekpand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische bouwstijl.

Omschrijving
Het hoekpand is vanuit een vrijwel vierkante plattegrond opgetrokken in schone baksteen, verlevendigd met contrasterende accenten van wit geschilderd, gepleisterde baksteen in de vorm van speklagen, bogen, pseudo-strekken met sluitsteen, een geprofileerde cordonlijst, hoeklisenen en een entablement met een geprofileerde kroonlijst, boven een zwarte plint. Het pand staat met twee bouwlagen onder een met gesmoorde kruispannen gedekt, afgeknot schilddak.
De op de Naarderstraat gerichte gevel is voorzien van een deur onder een rondboog bovenlicht met glas-in-lood. met links ervan een breed venster onder een bovenlicht met de vorm van een liggende ellipsboog met glas-in-lood en rechts ervan een venster onder een rondboogvormig bovenlicht met glas-in-lood. Onder de vensters ligt een gepleisterd veld met langwerpige diamantkoppen. Links op de verdieping staat een venster met twee T-ramen. De twee smallere vensters er rechts van zijn eveneens voorzien van T-ramen. In het dakschild hierboven staat een gemetselde dakkapel met een rondboog venster, vleugels met gecanneleerde pilasters en voluten en een driehoekig fronton met profiellijst.
De afgesnoten hoektravee is op de begane grond voorzien van een deur onder een rondboogvormig bovenlicht met glas-in-lood en op de verdieping van een recht gesloten venster met T-raam.
De rechter zijgevel heeft een symmetrische indeling en is voorzien van recht gesloten gevelopeningen. De begane bevat in het midden een deur en aan weerszijden hiervan een venster. Alle drie gevelopeningen hebben bovenlichten met glas-in-lood, waarvan de omlijsting is doorgetrokken. Van de drie verdiepingsvensters is de middelste voorzien van een T-raam. Aan weerszijden hiervan is het blinde venster voorzien van een gepleisterd veld met lineaire decoraties.
Op de begane grond van de linker zijgevel staan drie vensters met glas-in-lood bovenlichten. De verdieping bevat drie vensters met T-raam.

Waardering
Het horecapand is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van een typologische en een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.
Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de oudere bebouwing aan de Lage Naarderweg. Het heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de situering op een belangrijke locatie, nabij een kruispunt van straten, waar het pand bepalend is voor het straatbeeld.
Het gebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.
Vanwege de bijzondere functie die het gebouw had is er ook sprake van zeldzaamheidswaarde.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1279