Landhuis


LocatieLarixlaan 10
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1930 - 1930
Opdrachtgever
ArchitectWormser, Wentink
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1930, naar een ontwerp van de architecten J.P. Wormser en G. Wentink. Het landhuis gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische bouwstijl, die verwant is aan de architectuur van de Amsterdamse School. Het landhuis is gesitueerd in het villapark Hoogt van ´t Kruis.

Omschrijving
Het landhuis staat met één en twee bouwlagen onder een uitkragende, met riet gedekte kap met vorsten op de nokken en met expressief verspringende, aflopende noklijnen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen.
De op de Larixlaan gerichte, asymmetrische voorzijde van het huis bestaat uit een dwars op de straat staande vleugel met rechts ervan een brede, mi of meer evenwijdig aan de straat staande gevelpartij. De gevel van de dwars op de straat staande dwarsvleugel heeft brede afgesnoten hoeken. Op de begane grond is de gevel voorzien van een om de hoek gaand venster en op de verdieping van een kleiner venster onder een met gepotdekselde planken beschoten gevelpartij en een wolfseind. De brede rechter gevelpartij bevat links een overluifelde, tussen zijlichten staande voordeur. Rechts hiervan zijn een venster met vierdelig raam en een klein venster in de gevel opgenomen. In de hoek waar de dakschilden van de beide volumes op elkaar aansluiten bevinden zich een breed, om de hoek gaand dakvenster en een hoge schoorsteen. Deze vormt een sterk verticaal accent vormt tussen de horizontale hoofdlijnen van het huis.
In de rechter kopgevel is een rondboogdeur opgenomen. De vanaf de straat slecht zichtbare linker zijgevel telt twee bouwlagen met rechts een hoge schoorsteen en verder een erker met schuine zijden en een breed verdiepingsvenster met samengesteld raam. In het dakschild hierboven staat een brede dakkapel onder een opgewipt deel van de kap.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaande architectenduo en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige bebouwing in het villapark Hoogt van ´t Kruis en als een bijzonder onderdeel hiervan.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0945