Villa


Locatie's-Gravelandseweg 51
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1900 - 1900
Opdrachtgever
ArchitectVonk, C.L.
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1900, naar een ontwerp van architect C.L. of G.L . Vonk uit 's Graveland, gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het pand maakt deel uit van een reeks rond 1900 aan de 's Gravelandseweg gebouwde villa's, die een belangrijk ensemble vormen op de grens van de villaparken Trompenberg en Boomberg.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met gesmoorde tuiles du nord gedekte, iets uitkragende kap. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen, die voor een deel met luiken zijn behangen. .
De op de weg gerichte voorgevel (noordzijde) is samengesteld uit een risalerend rechter deel met puntgevel en een linker deel met de entree. De linker, onder schilddak staande gevelpartij bevat rechts op de begane grond een deur, onder het originele bovenlicht met een roedenverdeling. De erker hier links van is vijfzijdig, voorzien van een profiellijst om het platte dak, waarop een ijzeren balustrade (niet origineel) is aangebracht. Op het erkerplat komen twee stel openslaande deuren met bovenlicht uit. Een verdiepingsvenster staat recht boven de deur. Uit het voorste dakschild steekt een houten dakkapel met roedenverdeling in de ramen en een zinken dak met piron. De onder zadeldak staande risaliet heeft een symmetrische indeling met op de begane grond twee onder bovenlicht staande, fenĂȘtres Ă  terre met luik en daarboven een op drie consoles rustend balkon met ijzeren balustrade (niet origineel). Op het balkon komt een stel openslaande deuren uit, voorzien van bovenlichten en met luiken behangen zijlichten. Een groter zoldervenster hierboven wordt geflankeerd door twee kleinere vensters. Alle drie zijn voorzien van een roedenverdeling in de bovenramen. Het dak wordt hierboven bekroond door een makelaar met windvaan aan de smeedijzeren nokdecoratie.
De vanaf de openbare weg beperkt zichtbare rechter zijgevel is onder meer voorzien van een gebogen erker met een half kegeldak (links) en een erker met schuine zijden rechts ervan. Een kleine tuitgevel staat hier voor een dwarskap en meer naar rechts bevindt zich een kleine puntgevel.
Het vanaf de openbare weg eveneens beperkt zichtbare linker zijgevel heeft een risalerende linker gevelpartij, die is verbonden met een aan de achterzijde van de villa geplaatste aanbouw.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villapark Trompenberg en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0209