Villa


LocatieVan Lenneplaan 35
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1914 - 1914
Opdrachtgever
ArchitectLondon, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1914, naar een ontwerp van de Hilversumse architect J. London gebouwd landhuis. Het pand is gebouwd in in een voor de bouwtijd opvallende, sobere bouwstijl die kan worden beschouwd als een voorloper van de Delftse School. Het huis staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder met Hollandse (holle) pannen gedekte zadeldaken. De gevels zijn van het type puntgevel, waarvan de geveltoppen zijn afgedekt met uitgemetselde ezelsruggen. De gevels kragen uit onder de dakaanzetten en zijn voorzien van recht gesloten, onder strek staande gevelopeningen en een trasraam met rollaag, en worden verlevendigd door decoratief metselwerk, wat ook een kenmerk is van de drie uit kap stekende schoorstenen.
De op de straat gerichte voorgevel (noordzijde) bevat links op de begane grond een venster met roedenverdeling in het bovenraam en rechts een erker met schuine zijden en bovenramen die eveneens zijn voorzien van een roedenverdeling. Tussen de begane grond en de verdieping ligt een gevelaccent in de vorm van een brede, gedeeltelijk uitgemetselde cordonlijst met gedeeltelijk decoratieve steensverbanden. De verdieping bevat twee vensters met roedenverdeling in de openslaande ramen. De geveltop is voorzien van een klein, boven een uitgemetselde tandlijst staand venster zoldervenster.
De voor een steekkap staande oostgevel bevat geheel rechts op de begane grond een klein venster. Links ervan staat een deur met smeedwerk voor het deurlicht en een uitgemetselde omlijsting rondom. Links in de gevel staan een klein venster en een breder venster met roedenverdeling. Boven de entree bevindt zich een ovaal oeil de boeuf, waarboven een venster met glas-in-loodraam. Links hiervan staan een driedelig traplicht met glas-in-lood en een hier links van geplaatst smal venster. De geveltop is te vergelijken met die aan de straatkant.
De eveneens voor een steekkap staande westelijke gevel is voor een groot deel door begroeiing aan het oog onttrokken. De gevel is op de verdieping voorzien van een venster met roedenverdeling in het driedelige raam. De geveltop is vergelijkbaar met die aan de oost- en de noordzijde. De beide geveltoppen van de zijgevels zijn iets smaller dan de breedte van de gevels. De smalle afhangende delen van de dakschilden zijn hier voorzien van op beugels rustende dakgoten.

Waardering
Het huis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de middenstand en de beter gesitueerden.
Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een bijzonder werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het huis heeft situationele en ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0366