Woonhuis Groep Van Vier


LocatieBoomberglaan 24-30
TypeWoonhuis Groep Van Vier
Onderdeel vanBoomberglaan 24-30
Bouwperiode1909 - 1909
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1909 gebouwd rijtje herenhuizen. Het rijtje is gebouwd naar een ontwerp van een architect, waarvan de naam niet is te lezen op de bouwtekeningen. De woningen zijn gebouwd, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl met een sterke verwantschap met de Art Nouveau in de detaillering. Het rijtje herenhuizen staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het rijtje woningen staat met twee bouwlagen onder een samengestelde, met geglazuurde tuiles du nord gedekte kap. De gepleisterde gevels staan boven een met een rollaag afgedekt trasraam van schoon metselwerk en bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen onder strekken en segmentboogvormige ontlastingsbogen van schone baksteen, die de gevelopeningen accentueren. De geveltoppen worden verlevendigd door vakwerk en zijn voorzien van windveren.
De symmetrische, op de straat gerichte voorgevel heeft in het midden een ingangsrisaliet onder dwarskap. De risaliet is een puntgevel met op de begane grond een rondboogportiek met twee originele deuren met decoratief ijzerwerk voor de deurlichten en glas-in-lood in de boven- en zijlichten. De bovenramen van de twee verdiepingsvenster zijn eveneens ingevuld met glas-in-lood. De geveltop is voorzien van vakwerk, waarin twee vensters met roedenverdeling in de ramen zijn opgenomen. De dakrand wordt bekroond door een kleine houten tuit. Aan weerszijden van de risaliet staat op de begane grond een erker (serre) met schuine zijden en een houten kroonlijstje, een plat dak en een stel openslaande deuren in het midden. De bovenramen van vensters in de erkers zijn voorzien van glas-in-lood. De erkers dragen balustrades van gepleisterde baksteen. Op het erkerdak komt een stel openslaande uit met boven- en zijlichten met glas-in-lood. In het dakschild hierboven staan dakkapellen met lessenaardak en kruisramen.
De onder dwarskap staande zijrisalieten zijn voorzien van een venster met glas-in-lood bovenramen in beide bouwlagen. De geveltop is onder een wolfsend ingevuld met vakwerk, waarin een venster met openslaande ramen staat. Tegen de lagere, naast de zijrisalieten staande travee├źn staat een houten serre met openslaande deuren en glas-in-lood in de bovenlichten. Op het platte, middelste deel van het schilddak staan houten balustrades en er komt een stel openslaande deuren op uit.
De afgesnoten hoeken bevatten een venster en staan onder een tromp. Ze maken deel uit van de noord- en de zuidgevel van een lager, onder wolfdak staand volume. Deze kopgevels bevatten op de begane grond een deur met een boven- en een zijlicht met glas-in-lood, een klein halfrond venster en een groter venster met samengesteld raam. De geveltop bevat twee vensters. De twee kopgevels zijn spiegelbeeldig identiek aan elkaar.

Waardering
Het rijtje woningen van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De woningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0117