Villa


LocatieBurgemeester Schooklaan 20
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1902 - 1902
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1909, naar een ontwerp van architect G. Kloppers gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerkelementen. Het huis is een representatief voorbeeld van een type villa met vergelijkbare kenmerken, waarvan in het begin van de 20e eeuw een groot aantal verrees aan de Burgemeester Schooklaan, Oranjelaan, Van Lenneplaan en Zonnelaan. De villa's zijn in de periode 1905-1910 gebouwd door de Bouwmaatschappij Van Lenneppark, waarvan Kloppers directeur was. De villa's staan in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De vanaf de straat beperkt zichtbare villa staat met een en twee bouwlagen onder een met geglazuurde tuiles du nord gedekt, uitkragend zadeldak voor het hoofdvolume. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde baksteen en zijn voorzien van voornamelijk recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling in de bovenramen.
De westelijke, op de straat en een klein plantdoen gerichte, asymmetrische voorgevel is samengesteld uit twee delen. Het hoger opgaande rechter deel is een puntgevel met een symmetrische verdeling met op de begane grond een venster en op de verdieping een ondiepe, op houten consoles staande houten erker met schuine zijden en een met pannen gedekt, uitkragend lessenaardakje. In de geveltop staat een venster met roedenverdeling in de beide ramen. De geveltop is bekleed met een beschieting. De risalerende, lagere linker gevelpartij staat onder een lang dakschild en bevat een samengesteld raam in een groot rondboogvenster. In het dakschild staan een brede dakkapel met kruisramen en een korte schoorsteen van gepleisterde baksteen.
De op de Van Lenneplaan gerichte rechter zijgevel bevat diverse vensters, waarvan enkele oorspronkelijk met persiennes waren behangen.
De linker zijgevel is vanaf de straat niet zichtbaar.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige villa's van Kloppers aan de genoemde straten en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0527