Villa


LocatieMelkpad 37
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1905, naar een ontwerp van architect C. de Groot gebouwde villa. De villa is gebouwd voor I.P. Koch uit ´s Gravenhage, in een voor de bouwtijd karakteristieke, sterk aan de Chalet-/Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerkelementen. De villa is gesitueerd in het villapark Ministerpark, dat deel uitmaakt van het Noordwestelijke Villagebied. De villa sluit in architectonisch opzicht goed aan op een groot deel van de in de nabije omgeving staande, in dezelfde periode gebouwde panden.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in deels schone en deels gepleisterde baksteen met contrasterend vakwerk. De villa staat met twee bouwlagen onder een met geglazuurde kruispannen gedekt, samengesteld dak met dwarskap en pironbekroningen voor de nokhoeken. De gevels zijn op de verdieping geheel voorzien van vakwerk met regels en stijlen die contrasteren met het wit van de gepleisterde baksteen. Het onderste deel van de gevels is op de begane grond ongepleisterd gelaten. De gevels bevatten voornamelijk recht gesloten vensters met hardstenen lekdorpels en glas-in-lood in de bovenramen.
De asymmetrische, op de straat gerichte voorgevel (noordzijde) heeft links op de begane grond een erker met schuine zijden, in het midden een ingangsportiek met rondboog van schone baksteen en een paneeldeur met boven- en zijlichten . In het risalerende rechter deel van de gevel staat op de begane grond een groot, driedelig venster onder houten latei met kroonlijstje. De loggia op de verdieping is voorzien van een houten omlijsting en balustrade, een liggende ellipsboog en een beschoten geveltop onder een overstek met wolfsend. Het linker verdiepingsvenster steekt voor een deel in de kap en heeft een schilddakje met pironbekroning
Tegen de linker zijgevel staat een platte aanbouw. De geveltop is ook hier beschoten en staat onder het overstek van een zadeldak. De gevelpartij hier links van heeft twee vensters op de begane grond.
De achtergevel is vernieuwd en voorzien van een aanbouw.
De rechter zijgevel is voorzien van een kleine aanbouw in de vorm van een onder schilddak staande erker met hoekvensters. Links hiervan een klein zesruits venster en rechts ervan twee vensters onder latei. Op de verdieping een venster dat in de kap steekt en het overstek van het dakschild doorbreekt. Dit dakschild is voorzien van een schoorsteen die zich halverwege verbreed en wordt beëindigd door een uitkragende profiellijst.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Ministerpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0399