School


LocatieSchuttersweg 26
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1913 - 1913
Opdrachtgever
ArchitectAndriessen, P.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1913 voor het gymnasium gebouwd schoolgebouw. De school is gebouwd in opdracht van de gemeente Hilversum, naar een ontwerp van de gemeentearchitect P. Andriessen. De oudere delen van het gebouw worden gekenmerkt door een aan het Rationalisme verwante Overgangsstijl. Het gebouw is in 1920 verbouwd en vergroot met een vleugel naar een ontwerp van gemeentearchitect Dudok. In 1965 volgde opnieuw een uitbreiding, die in 1963 was ontworpen door de hoofdingenieur/directeur publieke werken S. Joustra. Het schoolgebouw staat op een hoek van de Schutterweg met de A. Perkstraat, en is gesitueerd aan de westgrens van het villapark Boomberg.

Omschrijving
Het schoolgebouw is opgetrokken in schone baksteen met accenten van beton, kunststeen en natuursteen. Het gebouw staat met twee bouwlagen onder uitkragende, met leien gedekte (maasdekking) schilddaken, waarvan de vorsten zijn bedekt met zink. De dakoverstekken rusten op reeksen gesneden klampen en de nokhoeken van het hoofdvolume zijn versierd met bolbekroningen. De gevels zijn voorzien van een licht uitgemetselde plint met een deklijst van hardsteen, recht gesloten gevelopeningen, waarvan de vensterpartijen zijn voorzien van hardstenen lekdorpels en hoekstenen, gemetselde penanten en betonnen lateien, in de gevelvelden tussen de vensters van beide bouwlagen en aan de beëindiging van de gevels is decoratief uitgemetselde baksteen gebruikt.
De school heeft een symmetrische voorgevel (westzijde) met een brede, onder een schilddakvormige steekkap staande, drie-assige middenrisaliet, waarin de entree is opgenomen. De licht risalerende ingangstravee staat boven een trap en bestaat uit dubbele deuren met zijlichten, in een omlijsting van kunststeen met een geprofileerde kroonlijst en daarboven een zesdeling bovenlicht. De risaliet bevat aan weerszijden van de entree een driedelig venster en drie hier identiek aan zijnde verdiepingsvenster. De buitenste traveeën zijn elk per bouwlaag voorzien van een vierdelig venster met smallere ramen dan die van de risalietvensters. Uit het dakschild boven de risaliet steekt een rechthoekige dakkapel met een drielicht en een uitkragend, met leien gedekt schilddak met zeeg, met leien beklede wangen en een geprofileerde dakrand met bloktandfries. Op de nokhoeken van de dwarskap staan schoorstenen met een brede basis, twee smalle openingen in alle zijden en een uitgemetselde rand.
De rechter zijgevel bevat per bouwlaag twee driedelige vensters gelijk aan die in de middenrisaliet van de voorgevel,en daar tussenin per bouwlaag een enkelvoudig venster. De diepe linker zijgevel bestaat uit een twee traveeën breed rechter deel met per bouwlaag twee driedelige vensters als de vensters elders in het gebouw, links daarvan een hoger opgaande, in het midden convex gebogen erkerpartij met decoratief uitgemetselde baksteen en voorzien van reeksen smalle lichten met gemetselde penanten. De erker wordt beëindigd dooreen geprofileerde houten kroonlijst. In de gevelpartij links van de erker staan diverse vensters en een smalle deur. Tegen dit deel van de gevel staat een één bouwlaag hoge uitbouw onder met leien gedekt schilddak.
Het rechter deel van de gevel maakt deel uit van het toegevoegde volume uit 1963-1965.

Waardering
Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de gebouwen voor het onderwijs.
Het schoolgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het schoolgebouw heeft situationele en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering aan de rand van het villagebied, vanwege de sterke stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De school is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0534