Villa


LocatieMelkpad 33
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1905, naar een ontwerp van architect B.H. Bakker gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het pand is gesitueerd in het rond 1900 ontwikkelde villapark Ministerpark, dat deel uitmaakt van het Noordwestelijke Villagebied. De villa sluit in architectuurhistorisch opzicht goed aan op een groot deel van de in de nabije omgeving staande panden.

Omschrijving
De villa is grotendeels opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder met geglazuurde tuiles du nord gedekt, uitkragend schilddak met zadeldakvormige dwarskap. De gevels zijn voorzien van een zwart geschilderde plint en recht gesloten vensters met luiken voor de onderramen. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en bovenramen met roedenverdeling en glas-in-lood voor de meeste bovenramen. Ze staan onder rollagen die oorspronkelijk van schone baksteen waren en contrasteerden met de gevel.
De villa heeft een asymmetrisch vooraanzicht met rechts een risaliet in de vorm van een onder dwarskap (zadeldak) staande puntgevel. De zijden van de risaliet zijn afgeschuind, waardoor hier in feite sprake is van een erker. Beide bouwlagen bevatten een brede vensterpartij. In de verdiepingsvensters zijn het glas-en-lood en de roedenverdeling van de bovenramen, die op de begane grond nog aanwezig zijn, verdwenen. De gedeeltelijk beschoten geveltop is voorzien van een tweelicht met roedenverdeling. De linker gevelpartij heeft één, met onderluiken behangen venster per bouwlaag.
De verspringende linker zijgevel heeft een in de voorzijde van een rechthoekig portaal met plat dak staande deur met snijwerk en klein ovaal deurlicht onder een platte luifel en bovenlicht. Op het plat van het portaal komen openslaande deuren met bovenlicht uit en staat een balustrade met dunne gedraaide balusters. Een op het plat uitkijkend venster is voorzien van glas-in-lood. In het dwarse geveldeel rechts van het portaal staat één venster per bouwlaag. Achter (links van) het portaal is de tweede bouwlaag deels afgeschuind onder een verder afhangend deel van het dakschild, waaruit een rechthoekige dakkapel steekt.
De rechter zijgevel heeft op de begane grond openslaande tuindeuren met boven- en zijlichten en een venster. Op de verdieping staan twee vensters en uit het dakschild hierboven steekt een originele dakkapel met lessenaarsdak en ramen met roedenverdeling.
De erfscheiding aan straatzijde bestaat uit gemetselde muurtjes, waarop smeedijzeren hekken zijn geplaatst.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0397