Landhuis


LocatieEikenlaan 1
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1927 - 1927
Opdrachtgever
ArchitectBakker, Bunders
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis met de bijbehorende schuur zijn gebouwd in 1927, naar een ontwerp van de architecten Bakker en Bunders. Het landhuis is gebouwd in een vrij sobere, maar voor de bouwtijd karakteristieke landhuisstijl, in opdracht van G. v.d. Brink. Het huis is gesitueerd in het villapark `t Hoogt van ´t Kruis.

Omschrijving
Het huis is opgetrokken in schone, diep gevoegde baksteen boven een met rollaag afgedekt trasraam van klinkers en staat met anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde, verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met dakschilden van verschillende lengte en een kleine schoorsteen op de nok. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen, waarvan de onder rollagen staande vensters glas-in-loodramen bevatten.
De op de straat gerichte kopgevel is een asymmetrische puntgevel met links op de begane grond een om de hoek gaand venster met een houten hoekpenant en rechts ervan een brede, met luiken behangen vensterpartij met een samengesteld raam. De luiken zijn voorzien van een wapenschild. Geheel rechts bevat de gevel een om de hoek gaand venster met een houten hoekpenant. Op de verdieping bevindt zich een breed venster met houten penanten in het samengestelde raam. Onder het venster ligt een brede bloembak. In de punt van de gevel staat een smal venster. De geveltop is voorzien van vlechtingen en een licht uitgemetselde punt met een visgraatmotief.
Rechts in de linker zijgevel staat een deel van het om de hoek gaande venster. Links daarvan bevindt zich een onder platte luifel staande deur met aan weerszijden een smal licht. Links van de entree staat een venster. In het dakschild hierboven is een rechthoekige dakkapel met een uitkragend plat dak en vier gekoppelde glas-inloodramen opgenomen.
De rechter zijgevel heeft een ver afhangend linker dakdeel met overstek. Uit het hierboven liggende dakdeel steekt een hoge, met een rollaaf afgedekte schoorsteen. Het terug staande, hoger opgaande rechter deel van de gevel is vanaf de straat bijna niet zichtbaar.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van de bebouwing in en nabij het villapark Hoogt van ´t Kruis, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0772