Landhuisje


LocatieSchuttersweg 101
TypeLandhuisje
Onderdeel van
Bouwperiode1850 - 1910
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
Een omstreeks 1850 gebouwd pand, dat oorspronkelijk een agrarische functie heeft gehad en reeds was gebouwd voordat het villagebied tot ontwikkeling kwam. Het betreft waarschijnlijk een voormalige schaapskooi, die is gebouwd van traditionele materialen in een traditionele bouwstijl. Er zijn in het streekarchief geen gegevens te vinden van de bouw. Het nu als woonhuis in gebruik zijnde pand staat aan de westelijke begrenzing van het villapark Boomberg.

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen en hout opgetrokken pand met zadeldaken, die met riet zijn gedekt en een vorstpannen (rietvorsten) bedekte nok hebben. De gevels zijn voorzien van staafankers, een gepleisterde grijze plint en recht gesloten gevelopeningen onder rollaag.
De op het zuiden gerichte kopgevel is een puntgevel met vlechtingen, links een venster en rechts een deur met drieruits bovenlicht. In de top van de gevel staat een met luiken behangen venster met roedenverdeling.
De min of meer evenwijdig aan de Schuttersweg staande langsgevel bevat in het linker deel twee met luiken behangen vensters en in het deels van gepotdekselde planken opgetrokken rechter deel een relatief klein, op een houten regel staand venster. Rechts daarvan bevindt zich het onder een iets lagere kap staande, voormalige bedrijfsgedeelte. Een groot deel van de gevel is hier terugstaand, opgetrokken in gepotdekselde planken boven een plint van gepleisterde baksteen en voorzien van twee vensters. Het rechter deel van deze gevel staat in het verlengde van de gevel van het woonhuisgedeelte en bevat een smal venster.
De overige gevels zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardering
De voormalige schaapskooi is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder overblijfsel van een periode dat het villagebied nog in gebruik was voor agrarische doeleinden.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de oorspronkelijke functie kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de sterke historisch-ruimtelijke relatie met het gebied.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0537