Villa


LocatieBurgemeester Schooklaan 26
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1904 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1909, naar een ontwerp van architect G. Kloppers gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerkelementen. Het huis is een representatief voorbeeld van een type villa met vergelijkbare kenmerken, waarvan in het begin van de 20e eeuw een groot aantal verrees aan de Burgemeester Schooklaan, Oranjelaan, Van Lenneplaan en Zonnelaan. De villa's zijn in de periode 1905-1910 gebouwd door de Bouwmaatschappij Van Lenneppark, waarvan Kloppers directeur was. De villa's staan in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa staat met anderhalve bouwlaag onder een met geglazuurde kruispannen gedekt zadeldak met dakschilden van verschillende lengte. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde baksteen en zijn voorzien van voornamelijk recht gesloten gevelopeningen, waarvan de bovenramen voor een deel zijn voorzien van een roedenverdeling.
De op de straat en het westen gerichte voorgevel is van het type puntgevel met op de begane grond links een uitbouw (erker) met een brede vensterpartij onder een met geglazuurde kruispannen gedekt dak. Het rechter deel ervan ligt als overstek boven een terugstaande gevelpartij met openslaande deuren. Het dwarsmuurtje rechts van deze deuren heeft een tegen het dakschild geplaatst uitgemetseld hoekaccent. De verdieping bevat een venster met roedenverdeling in de bovenramen en een houten omlijsting. De geveltop is voorzien van vakwerk met in de punt een in overstand staand houten voorschot.
De linker zijgevel is vanwege de begroeiing rond het huis vrijwel onzichtbaar vanaf de straat.
De rechter zijgevel is slecht zichtbaar met onder meer een risalerend gedeelte onder een verder afhangend deel van het dakschild. In de op de straat gerichte zijde van de risaliet zijn twee kleine vensters met roedenverdeling opgenomen. Uit het dakschild hierboven steekt een slanke schoorsteen van schoon metselwerk.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige villa's van Kloppers aan de genoemde straten en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0530