Woonhuis Groep Van Drie


LocatieBoomberglaan 77-81
TypeWoonhuis Groep Van Drie
Onderdeel vanBoomberglaan 77-81
Bouwperiode1935 - 1935
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H., Bakker, C.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1935, naar een ontwerp van de architecten B.H. en C.M. Bakker gebouwd pand met drie herenhuizen onder één kap en een vrijstaande garage. Bakker was ook de opdrachtgever voor de bouw van het pand, dat wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische Interbellumstijl. De villa staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het vrijwel ongewijzigde blok is opgetrokken in schone gele en rode baksteen en staat met voornamelijk twee bouwlagen onder een met rode Hollandse (holle) pannen gedekt, samengesteld, uitkragend schilddak en een zadeldakvormige steekkap. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen onder lateien. Alle vensters, zijlichten en erkers zijn nog voorzien van de oorspronkelijke stalen ramen.
De op de straat gerichte voorgevel (oostzijde) heeft een breed rechter geveldeel en een smaller, risalerend linker deel. Het rechter deel bevat op de begane grond van rechts naar links een achter een gemetselde bloembak staand venster, links daarvan een erker met schuine zijden onder een uikragend, betonnen plat dak. Geheel links in dit geveldeel staat een deur met zijlichten. De verdieping is voorzien van een over een groot deel van de gevelbreedte doorgetrokken vensterpartij. De onder een zadeldakvormige steekkap staande risaliet heeft de vorm van een puntgevel met op de begane grond een erker als die in het rechter deel van de gevel, drie vensters op de verdieping en een smal licht in de punt van de gevel.
De verspringende linker zijgevel bevat rechts op de begane grond een in het gevelvlak liggende vensterpartij met terrasdeur, links daarvan een risalerende gevelpartij met overstek. Onder het overstek de entree deur, twee hoog in dit geveldeel staande venstertjes met kruisraam en geheel links een tweede deur. De vespringende geveldelen staan onder qua lengte eveneens verschillende dakschilden. De gevel heeft ondermeer een onder een overstek staand verdiepingsvenster, een beschoten, op de straat gerichte gevelpartij en een brede dakkapel. De zo dominant opgaande schoorsteen ter rechterzijde van het woningblokje is hier afwezig.
De verspringende rechter zijgevel bevat links op de begane grond een uitgebouwde vensterpartij en rechts daarvan een risalerende gevelpartij met overstek. Onder het overstek een deur met zijlicht, twee hoog in dit geveldeel staande venstertjes met kruisraam en geheel rechts een tweede deur. Uit het ver afhangende dakschild hierboven steekt een brede dakkapel. Links tegen het overstek, op de overgang tussen de twee geveldelen staat een hoog opgaande schoorsteen, die de rechter zijde van het pand domineert. Links tegen de schoorsteen staat een smal verdiepingsvenster.

Waardering
Het huizenblok is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huizenblok heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het huizenblok is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het huizenblok heeft situationele waarde en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het huizenblok is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0126