Villa Dubbel


LocatieBurg. Lambooylaan 1-3 en Melkpad 20a
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1897 - 1897
Opdrachtgever
ArchitectGroot, J. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1897, naar een ontwerp van architect J. de Groot gebouwde dubbele villa. De dubbele villa is gebouwd in opdracht van de Bouwmaatschappij Hilversum, in een voor de bouwtijd karakteristieke eclectische trant. De villa is in 1911 uitgebreid met een serre en is daarna nog meermalen uitgebreid. Het pand is gesitueerd op een hoek van het Melkpad met de Burgemeester Lambooijlaan en staat in het villapark Ministerpark, dat deel uitmaakt van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het grote pand staat met twee bouwlagen onder een met pannen gedekt, samengesteld, uitkragend zadeldak met kleine sierspanten en gesneden windveren. De gevels zijn opgetrokken in wit geschilderde (oorspronkelijk schone) baksteen, die worden verlevendigd met hoekblokken, speklagen, casementen en segmentboogvormige ontlastingsbogen met sluitstenen van pleisterwerk. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen en een geprofileerde cordonlijst.
De brede, op de Burg. Lambooijlaan gerichte symmetrische voorgevel heeft een brede middenpartij en een risaliet aan weerszijden. De oorspronkelijke middenpartij is ingrijpend gewijzigd met de toevoeging van een van een rechthoekige aanbouw onder plat dak. De verdieping bevat vier, oorspronkelijk met persiennes behangen vensters. In het dakschild hierboven staan twee houten dakkapellen met uitkragend zadeldak en gesneden dakconsoles. De onder een dwarskap staande risalieten zijn op de begane grond voorzien van een niet origineel venster en op de verdieping van een stel openslaande deuren en een niet origineel houten balkon. Het verdiepingsvenster in de linker risaliet is voorzien van een raam met roedenverdeling en gekleurd glas in de bovenramen. In de geveltoppen van de met een klein sierspant met hangende makelaar verrijkte risalieten staat een klein venster.
De rechter zijgevel heeft een risalerende linker gevelpartij, die zowel op de begane grond als op de verdieping is voorzien van een oorspronkelijk met persiennes behangen venster. De geveltop met sierspant is als die aan de voorgevel. De rechter gevelpartij bevat twee venster per bouwlaag.
Tegen de onderste bouwlaag van symmetrische achtergevel is eveneens een aanbouw onder plat dak geplaatst. Ook deze gevel is verdeeld in een brede middenpartij en een onder dwarskap staande, iets hoger opgaande risaliet aan weerszijden. Ook deze risalieten zijn voorzien van een detaillering die is ter vergelijken met die van de risalieten in de rechter zijgevel en de voorgevel. Het venster in de rechter risaliet is blind. De middenpartij bevat in het midden twee kleine rondboogvenster met stalen ramen met roedenverdeling en twee grote rechthoekige vensters, die oorspronkelijk met persiennes waren behangen. Het rechter venster heeft nog de oorspronkelijke roedenverdeling en gekleurd glas in de bovenramen.
De op het Melkpad gerichte linker zijgevel is spiegelbeeldig identiek aan de rechter zijgevel. Het rechter verdiepingsvenster heeft hier echter nog de oorspronkelijke roedenverdeling en gekleurd glas in de bovenramen.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de rondom staande bebouwing en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.




ID: GMH0682