Villa Dubbel


LocatieOranjelaan 13 en Zonnelaan 3
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1901 - 1901
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1901, naar een ontwerp van de architect G. Kloppers gebouwde dubbele villa. De op een kruispunt van de Oranjelaan met de Zonnelaan en de Sterrelaan.gesitueerde dubbele villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl met vakwerkdelen. Het huis is een representatief voorbeeld van een type villa met vergelijkbare kenmerken, waarvan in het begin van de 20e eeuw een aantal verrees aan de Burgemeester Schooklaan, Oranjelaan, Van Lenneplaan en Zonnelaan. Deze villa's zijn gebouwd door de Bouwmaatschappij Van Lenneppark, waarvan Kloppers directeur was. Het pand is gesitueerd in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De dubbele villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen met vakwerkdelen en staat met twee bouwlagen onder een met geglazuurde kruispannen gedekt, samengesteld, uitkragend zadeldak met wolfsenden. De door middel van vakwerk verlevendigde gevels zijn voorzien van een grijze plint en voornamelijk recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling in de bovenlichten.
Het hoekpand is vanwege de begroeiing rondom slechts voor een deel zichtbaar vanaf de openbare weg.
Het linker deel van de op de Zonnelaan gerichte westzijde is een symmetrisch ingedeelde risaliet met op de begane grond een driedelig venster met persiennes voor de lagere zijramen. De vensterpartij staat onder een segmentboogvormige overspanningsboog. De verdieping bevat twee vensters, waarvan de onderramen zijn voorzien van persiennes. Tussen het vakwerk en het onder een wolfsend staande beschoten bovenste deel van de geveltop is een venster met twee zesruitsramen geplaatst. Het uitkragende dakdeel wordt bij de dakvoeten ondersteund door schoren. De rechter gevelpartij bevat op de begane grond een met persiennens behangen venster en op de verdieping een houten balkon, waarop een stel onder bovenlicht en overstek staande openslaande deuren met persiennes uitkomen. Het uitkragende dakdeel steunt ook hier op schoren. Het wolfsend wordt bekroond door een zinken piron.
De slecht zichtbare zuidgevel is onder meer voorzien van een risaliet met een platte beƫindiging.
Het eveneens slecht zichtbare rechter deel van de op de Oranjelaan gerichte noordgevel bevat diverse gevelopeningen en een serre met afgeknot schilddak. Op het door een houten balustrade omgeven plat van de serre komen openslaande deuren uit, die staan onder een op schoren rustend overstek. Dwars op het rechter bouwdeel staan twee gevelpartijen die het spiegelbeeldige equivalent vormen van de gevel aan Zonnelaanzijde, met het verschil dat de gevelopeningen zijn ontdaan van de persiennes.
Tegen de oostzijde van het pand staat een uitbouw met lessenaardak, die onder meer is voorzien van een op de straat gerichte, onder een met pannen gedekte lessenaardakvormige luifel staande deur met zijlicht. De geveltop van het rechter geveldeel is voorzien van vakwerk.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de bijzondere situering aan een kruispunt, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0444