Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieEdisonstraat e.v.
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel van14e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf
Bouwperiode1930 - 1930
Opdrachtgever
ArchitectDudok, W.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
De woningen van het 14e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf zijn gebouwd in 1929-1930. Ze verrezen op een terrein, waarop voorheen noodwoningen stonden. De 56, in 9 blokken en rijen aan de Edisonstraat en de Galvanistraat staande arbeiderswoningen van verschillende types zijn ontworpen door de Directeur der Publieke Werken van de gemeente Hilversum, de architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok. Het aan de westzijde op het 6e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf aansluitende woningcomplex maakt deel uit van de 'energiebuurt'. De woningblokken zijn gebouwd in een vrij sobere, maar voor het oeuvre van Dudok karakteristieke Interbellumtrant.

Omschrijving
Het langgerekte, oost-west georiënteerde complex staat met de centrale as (de Edisonstraat) gericht op het Edisonplein. Het 14e complex is samengesteld uit onderdelen van zeer uiteenlopende lengte. Door de afwisseling in dakvorm en de hoogte en lengte van de blokken is een gevarieerd straatbeeld gerealiseerd. Daar waar de tegenover elkaar staande blokken zijn teruggerooid is door de verbreding van de straat een langgerekt plein ontstaan. In een van de lange blokken is een doorgang naar het achterliggende terrein opgenomen. De woningen zijn voorzien van voortuintjes.
De blokken woningen zijn opgetrokken in schone baksteen en staan met één of twee bouwlagen onder zadeldaken, schilddaken en mansardedaken, die met rode, opnieuw verbeterde Hollandse pannen zijn gedekt en voor een deel zijn voorzien van brede dakkapellen met platte daken. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten gevelopeningen, waarvan de vensters boven gemetselde lekdorpels staan. Aan een aantal kopgevels en op de scheiding van in hoogte of diepte ten opzichte van elkaar verspringende volumes wordt de horizontaliteit van de blokken doorbrokken door hoog opgaande verticale accenten. De hoge, blokvormige elementen in de lange blokken bevatten een derde bouwlaag en hebben een platte beëindiging. De twee woonblokken aan de Galvanistraat staan weerszijden van het westelijke einde van de Edisonstraat, waar ze de toegang tot het 14e complex markeren.

Waardering
Het 14e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de woningbouw voor de volkshuisvesting in het Interbellum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de samenstellende onderdelen, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege het bijzondere stedenbouwkundige ontwerp, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de stedenbouwkundige relatie met het eveneens door Dudok ontworpen 6e woningcomplexen in de 'Energiebuurt'.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige opzet en het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH1356