Villa Bewaarschool


LocatieDudokpark 10
TypeVilla Bewaarschool
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectPoel, M.A.
Datum aanwijzing

Inleiding
Deze in opdracht van L.Th. Tetrode gebouwde 'villa' uit 1905 had oorspronkelijk de functie van bewaar- oftewel fröbelschool. De Wilhelmina-Fröbelschool is gebouwd naar een ontwerp van architect M.A. Poel, in een aan de Art Nouveau verwante bouwstijl. Het pand draagt de naam 'DE KINDERTUIN' en was aanvankelijk bestemd voor de opvang van jonge kinderen van welgestelde ouders. Voor die functie was het pand op de begane grond voorzien van twee leslokalen en een speelzaal. Het op een villa gelijkende pand staat in het villapark Ministerpark en heeft tegenwoordig een kantoorfunctie.

Omschrijving
Het in schone en gepleisterde baksteen, vanuit een onregelmatige plattegrond opgetrokken pand bestaat uit één en twee bouwlagen onder een samengestelde met Hollandse (holle) pannen gedekte kap. Het hoog opgaande op de straat gerichte (noordzijde) hoofdvolume heeft een ongepleisterde 'manshoge' gevelpartij. De strekken en bogen van de gevelopeningen zijn eveneens ongepleisterd en contrasteren met lichte, gepleisterde geveldelen.
Het pand heeft een asymmetrische voorgevel, samengesteld uit een rechter deel met puntgevel onder zadeldak, een brede middenpartij onder schilddak en een ingangstravee (links) onder een lessenaarsdak.
De top van de puntgevel is ingevuld met een tegeltableau, waarop een afbeelding van een pauw en het jaartal 1905 zijn aangebracht. Op de verdieping van de middenpartij bevindt zich een houten erker met schuine zijden onder een op schoren rustende uitkraging van de dakrand. De linker hoekpartij is open op de begane grond. Hier bevindt zich een hoekportiek met een dubbele deur en aan beide zijden een rondboogvormige portiekopening, van elkaar gescheiden door een overhoekse hoekkolom met steunbeer.
De linker zijgevel is tussen de gevelopeningen van de beide bouwlagen voorzien van een tegeltableau met een meisjesfiguur en de naam `Kindertuin'. Links van de portiekboog bevindt zich een rondboogvenster. Een belangrijk onderdeel van de zijgevel wordt gevormd door een loggia. Deze is rondboogvormig en heeft een borstwering met een smeedijzeren balustradehek. De achterliggende bouwdelen zijn lager en worden grotendeels aan het oog onttrokken door een aanbouw.
Bepalend voor het aanzien van de rechter zijde zijn de ten opzichte van elkaar verspringende gevelpartijen.

Waardering
Het voormalige schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het voormalige schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de omringende bebouwing, vanwege de sterke visuele relatie met het gemeentehuis van Dudok en als een karakteristiek onderdeel van de bebouwing in het Noordwestelijke Villagebied.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0180